Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 23,6 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie Wójta Gminy Gręboszów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Gręboszów, dn. 29.09.2020 r.

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Gręboszów

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 

Wójt Gminy Gręboszów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.

1. Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

Konsultacje rozpoczną się 7 października 2020 r. i zakończą się w dniu 21 października 2020 roku.

3. Forma konsultacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu - stanowiącym załącznik nr 1 oraz z formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowiącym załącznik nr 2, zostanie umieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na stronie internetowej gminy Gręboszów www.greboszow.pl ;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów.

Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym formularzu do dnia 21 października 2020 r. do godz. 15.30 na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gręboszów – sekretariat pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@greboszow.pl .

4. Zasięg terytorialny konsultacji:

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Gręboszów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kiliam

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.09.2020 r.

Gręboszów, dn. 29.09.2020 r.   Ogłoszenie Wójta Gminy Gręboszów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi   Wójt Gminy Gręboszów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”. 1. Cel i przedmiot konsultacji: Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie. 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji: Konsultacje rozpoczną się 7 października 2020 r. i zakończą się w dniu 21 października 2020 roku. 3. Forma konsultacji: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu - stanowiącym załącznik nr 1 oraz z formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowiącym załącznik nr 2, zostanie umieszczone: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na stronie internetowej gminy Gręboszów www.greboszow.pl ; 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gręboszów. Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym formularzu do dnia 21 października 2020 r. do godz. 15.30 na dziennik podawczy Urzędu Gminy Gręboszów – sekretariat pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@greboszow.pl . 4. Zasięg terytorialny konsultacji: W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Gręboszów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     Pliki do pobrania Pobierz plik Formularz konsultacji.doc Pobierz plik Klauzaula RODO.pdf Pobierz plik Projekt program wspolracy na 2021 rok.pdf             Opracowanie: Grzegorz Kiliam Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.09.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe