Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
wtorek
4 października
temperatura: 9°C
wiatr: 11,5 km/h
opady: 0,0 mm

Podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie

W dniu 23.10.2019 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbyła się prelekcja pt „Co słychać w moim życiu” o  tematyce przemocy. Prelekcja adresowana była do seniorów z Klubu Senior+, dzieci i młodzieży z Placówki Wsparcia Dziennego oraz Zespołu Interdyscyplinarnego z terenu gminy Gręboszów.

Celem prelekcji było m.in. podniesienie wiedzy na temat zjawiska przemocy, rodzajów przemocy, rozpoznawania symptomów krzywdzenia oraz sposobów interwencji i zapobiegania przemocy wobec osób dorosłych i dzieci. Szczególnie zwrócono uwagę na zagrożenia występujące w Internecie tzw. cyberprzemoc.

Prelekcja była elementem współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, a Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gręboszowie  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 
 
 
 
 

 

 

 

Opracowanie: Elżbieta Ciochoń
Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.10.2019 r.
W dniu 23.10.2019 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbyła się prelekcja pt „Co słychać w moim życiu” o  tematyce przemocy. Prelekcja adresowana była do seniorów z Klubu Senior+, dzieci i młodzieży z Placówki Wsparcia Dziennego oraz Zespołu Interdyscyplinarnego z terenu gminy Gręboszów. Celem prelekcji było m.in. podniesienie wiedzy na temat zjawiska przemocy, rodzajów przemocy, rozpoznawania symptomów krzywdzenia oraz sposobów interwencji i zapobiegania przemocy wobec osób dorosłych i dzieci. Szczególnie zwrócono uwagę na zagrożenia występujące w Internecie tzw. cyberprzemoc. Prelekcja była elementem współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, a Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gręboszowie  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zdjęcia z wydarzenia                 Opracowanie: Elżbieta Ciochoń Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.10.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe