Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

Podpisanie umowy o dofinasowaniu przebudowy drogi w Hubenicach

W dniu 26 lutego br. w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się podpisanie umów o dofinansowaniu zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina Gręboszów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 630 174,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 180096K na odcinku I - w km od 0 + 000,00 do km 0 + 215,00 na odcinku II - w km od 0 + 223,00 do km 0 + 365,00 w miejscowości Hubenice, Gmina Gręboszów”.

Na spotkaniu Gminę Gręboszów reprezentowali: Wójt – Krzysztof Gil oraz Skarbnik Gminy Bożena Deshko.

W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o łącznej długości 0,357 km, wraz
z przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych i wykonaniem poboczy.

Flaga i godło Polski

 

 

 

Źródło zdjęć: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.02.2024 r.

W dniu 26 lutego br. w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się podpisanie umów o dofinansowaniu zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Gręboszów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 630 174,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 180096K na odcinku I - w km od 0 + 000,00 do km 0 + 215,00 na odcinku II - w km od 0 + 223,00 do km 0 + 365,00 w miejscowości Hubenice, Gmina Gręboszów”. Na spotkaniu Gminę Gręboszów reprezentowali: Wójt – Krzysztof Gil oraz Skarbnik Gminy Bożena Deshko. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o łącznej długości 0,357 km, wraz z przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych i wykonaniem poboczy. Zdjęcia z wydarzenia       Źródło zdjęć: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.02.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe