Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 20,9 km/h
opady: 0,0 mm

Podpisano umowę na dofinansowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W poniedziałek, 12 marca wicemarszałek Stanisław Sorys oraz wójt gminy Gręboszów Krystyna Świętek podpisali umowę na dofinansowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie w Gręboszowie pod koniec 2018 roku. Będzie on służył jako uzupełnienie zbiórki selektywnej w gospodarstwach domowych, gdzie odbywa się już wstępna segregacja odpadów. Nowe miejsce do zbierania i czasowego ich magazynowania powstanie na działce o powierzchni 2600 m2, na której znajduje się utwardzony już plac manewrowy o powierzchni około 800 m2. Na jej terenie zlokalizowany jest budynek magazynowy o powierzchni prawie 500 m2, który zostanie przebudowany i wyremontowany. W budynku, jak również na wydzielonym obszarze znajdą się miejsca do składowania m.in. metalu, papieru, szkła, tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych czy zielonych.

W ramach inwestycji, oprócz przebudowy budynku magazynowego oraz zagospodarowania terenu, zostaną przeprowadzone dodatkowe prace budowlane z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Środki unijne pozwolą tu bowiem dobudować odcinek sieci wodociągowej.

Ponadto, by pogłębić wiedzę i ekologiczną świadomość mieszkańców gminy, w ramach projektu, zostaną przeprowadzone działania edukacyjne z zakresu recyklingu i ochrony środowiska.

Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 832 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach RPO wyniesie ponad 707 tys. zł, udział własny gminy 125 tys.

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania.

 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/03marzec/PSZOK/1.jpg

 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/03marzec/PSZOK/Logo RPO.JPG

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Biuro Prasowe UMWM

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.03.2018 r.

W poniedziałek, 12 marca wicemarszałek Stanisław Sorys oraz wójt gminy Gręboszów Krystyna Świętek podpisali umowę na dofinansowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie w Gręboszowie pod koniec 2018 roku. Będzie on służył jako uzupełnienie zbiórki selektywnej w gospodarstwach domowych, gdzie odbywa się już wstępna segregacja odpadów. Nowe miejsce do zbierania i czasowego ich magazynowania powstanie na działce o powierzchni 2600 m2, na której znajduje się utwardzony już plac manewrowy o powierzchni około 800 m2. Na jej terenie zlokalizowany jest budynek magazynowy o powierzchni prawie 500 m2, który zostanie przebudowany i wyremontowany. W budynku, jak również na wydzielonym obszarze znajdą się miejsca do składowania m.in. metalu, papieru, szkła, tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych czy zielonych. W ramach inwestycji, oprócz przebudowy budynku magazynowego oraz zagospodarowania terenu, zostaną przeprowadzone dodatkowe prace budowlane z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Środki unijne pozwolą tu bowiem dobudować odcinek sieci wodociągowej. Ponadto, by pogłębić wiedzę i ekologiczną świadomość mieszkańców gminy, w ramach projektu, zostaną przeprowadzone działania edukacyjne z zakresu recyklingu i ochrony środowiska. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 832 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach RPO wyniesie ponad 707 tys. zł, udział własny gminy 125 tys. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania.                   Zdjęcie: Biuro Prasowe UMWM Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.03.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe