Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
15 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

POROZUMIENIE W SPRAWIE BUDOWY MOSTU NA WIŚLE

Na promie w Nowym Korczynie (woj. Świętokrzyskie), 31 października br. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego wspólnej budowy mostu na Wiśle przez marszałków: województwa małopolskiego Marka Sowę i świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz wicemarszałka województwa małopolskiego Romana Ciepielę i członka Zarządu  Województwa Świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka. Podpisane w Nowym Korczynie porozumienie, otwiera przygotowania do realizacjizadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle”.

Przeprawa mostowa przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej, łącząca miejscowości Borusowa i Nowy Korczyn będzie służyć aktywizacji społeczno-gospodarczej i poprawie rozwoju powiatów dąbrowskiego i buskiego oraz obu województw a także regionów. Poprzez podpisanie porozumienia oba województwa wyrażają wolę wzajemnej współpracy w podejmowaniu działań na rzecz przygotowania i realizacji zadania. Przed rozpoczęciem realizacji tego przedsięwzięcia konieczne jest opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi i przepraw mostowych na Wiśle i Nidzie, pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności.

Koszt opracowania dokumentacji związanej z powstaniem mostu na Wiśle i jego budowę województwa podzielą po połowie. Odcinek od mostu na Wiśle po stronie małopolskiej (wraz z dojazdami) do Borusowej – finansowany będzie w 100 proc. przez województwo małopolskie. Natomiast województwo świętokrzyskie w 100 proc. sfinansuje odcinek od Buska Zdroju do mostu na Wiśle. Koszt realizacji całej inwestycji szacuje się na około 200 mln złotych. Być może już w listopadzie uda się ogłosić przetarg na wyłonienie firmy, która zajmie się przygotowaniem całej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji. Będzie ona miała na to prawdopodobnie 2 lata. Jeżeli budowa dróg i mostu ruszy w 2015 roku, powinna zakończyć się w roku 2018. Podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy obu województw niewątpliwie otworzy możliwość finansowania przedsięwzięcia przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Parafowanie dokumentu przez obie strony na przeprawie promowej poprzedzone było spotkaniem, które miało miejscew Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie. Oprócz marszałków wzięli w nim udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, członek Zarządu województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Krzysztof Dziekan i Mieczysław Sas, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, starosta powiatu dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski, starosta powiatu buskiego Jerzy Kolarz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego Bogdan Bigos, wójtowie gmin: Krystyna Świętek (Gręboszów), Paweł Zagaja (Nowy Korczyn), Sławomir Kowalczyk (Opatowiec).

Jak zaznaczył marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, realizacja tego projektu jest dużym wyzwaniem i do jego finalizacji potrzebne jest zaangażowanie władz obu województw: Historia tego projektu ma swoją bogatą genezę i cały przebieg prac dokumentacyjnych jest wielokrotnie dłuższy niż sama realizacja (…). Nam zależy żeby jak najsprawniej tą inwestycję przeprowadzić, bo jest to ważna inwestycja dla obu regionów. Cieszę się i dziękuję że nasi koledzy samorządowcy z małopolski są bardzo konsekwentni w działaniu na rzecz realizacji tej inwestycji. Zazwyczaj jest tak że w przypadku mostów korzystają obie strony.” Wspomniał również jak ważna jest realizacja tego przedsięwzięcia: Jest to bardzo ważna inwestycja dla naszych województw. Nikogo nie trzeba przekonywać, że budowa tego mostu wpłynie na ożywienie gospodarcze, ale jednocześnie będzie ulgą i szansą dla mieszkańców pobliskich powiatów. (…) Dla mnie ma ona sentymentalny charakter, gdyż Nowy Korczyn to moja rodzinna gmina.” Marszałek woj. małopolskiego Marek Sowa, wskazał cel jaki niesie za sobą realizacja tej inwestycji: „po pierwsze aby te miejscowości na nowo móc połączyć, żeby można było współpracować na poziomie gmin i powiatów a dla nas jest to też bardzo ważny projekt w wymiarze gospodarczym, bardzo istotny dla powiatu dąbrowskiego, dla powiatu tarnowskiego zwłaszcza jego północnej części ale również dla Sądecczyzny ponieważ będzie to najkrótszy dojazd w kierunku Warszawy. I życzyłbym sobie jak i nam wszystkim, którzy tutaj jesteśmy, żeby dosyć szybko udało nam się przygotować a później zrealizować.” Głos zabrała również Krystyna Świętek, Wójt Gminy Gręboszów, która zaznaczyła że podpisanie umowy pozwoli przystąpić do kolejnego etapu działań i wyraziła nadzieję, że dzięki zaangażowaniu samorządów uda się zrealizować to jakże istotne przedsięwzięcie. Podkreśliła również, że podpisane porozumienie jest owocem wieloletnich starań, szeregu rozmów i konsultacji, które w znacznym stopniu przybliżają nas do realizacji tej inwestycji.

Opracowanie: W. Lizak

Wprowadzenie: M. Janowiec 05.11.2013 r.

Na promie w Nowym Korczynie (woj. Świętokrzyskie), 31 października br. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego wspólnej budowy mostu na Wiśle przez marszałków: województwa małopolskiego Marka Sowę i świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz wicemarszałka województwa małopolskiego Romana Ciepielę i członka Zarządu  Województwa Świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka. Podpisane w Nowym Korczynie porozumienie, otwiera przygotowania do realizacjizadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle”. Przeprawa mostowa przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej, łącząca miejscowości Borusowa i Nowy Korczyn będzie służyć aktywizacji społeczno-gospodarczej i poprawie rozwoju powiatów dąbrowskiego i buskiego oraz obu województw a także regionów. Poprzez podpisanie porozumienia oba województwa wyrażają wolę wzajemnej współpracy w podejmowaniu działań na rzecz przygotowania i realizacji zadania. Przed rozpoczęciem realizacji tego przedsięwzięcia konieczne jest opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi i przepraw mostowych na Wiśle i Nidzie, pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności. Koszt opracowania dokumentacji związanej z powstaniem mostu na Wiśle i jego budowę województwa podzielą po połowie. Odcinek od mostu na Wiśle po stronie małopolskiej (wraz z dojazdami) do Borusowej – finansowany będzie w 100 proc. przez województwo małopolskie. Natomiast województwo świętokrzyskie w 100 proc. sfinansuje odcinek od Buska Zdroju do mostu na Wiśle. Koszt realizacji całej inwestycji szacuje się na około 200 mln złotych. Być może już w listopadzie uda się ogłosić przetarg na wyłonienie firmy, która zajmie się przygotowaniem całej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji. Będzie ona miała na to prawdopodobnie 2 lata. Jeżeli budowa dróg i mostu ruszy w 2015 roku, powinna zakończyć się w roku 2018. Podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy obu województw niewątpliwie otworzy możliwość finansowania przedsięwzięcia przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Parafowanie dokumentu przez obie strony na przeprawie promowej poprzedzone było spotkaniem, które miało miejscew Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie. Oprócz marszałków wzięli w nim udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, członek Zarządu województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Krzysztof Dziekan i Mieczysław Sas, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, starosta powiatu dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski, starosta powiatu buskiego Jerzy Kolarz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego Bogdan Bigos, wójtowie gmin: Krystyna Świętek (Gręboszów), Paweł Zagaja (Nowy Korczyn), Sławomir Kowalczyk (Opatowiec). Jak zaznaczył marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, realizacja tego projektu jest dużym wyzwaniem i do jego finalizacji potrzebne jest zaangażowanie władz obu województw: „Historia tego projektu ma swoją bogatą genezę i cały przebieg prac dokumentacyjnych jest wielokrotnie dłuższy niż sama realizacja (…). Nam zależy żeby jak najsprawniej tą inwestycję przeprowadzić, bo jest to ważna inwestycja dla obu regionów. Cieszę się i dziękuję że nasi koledzy samorządowcy z małopolski są bardzo konsekwentni w działaniu na rzecz realizacji tej inwestycji. Zazwyczaj jest tak że w przypadku mostów korzystają obie strony.” Wspomniał również jak ważna jest realizacja tego przedsięwzięcia: „Jest to bardzo ważna inwestycja dla naszych województw. Nikogo nie trzeba przekonywać, że budowa tego mostu wpłynie na ożywienie gospodarcze, ale jednocześnie będzie ulgą i szansą dla mieszkańców pobliskich powiatów. (…) Dla mnie ma ona sentymentalny charakter, gdyż Nowy Korczyn to moja rodzinna gmina.” Marszałek woj. małopolskiego Marek Sowa, wskazał cel jaki niesie za sobą realizacja tej inwestycji: „po pierwsze aby te miejscowości na nowo móc połączyć, żeby można było współpracować na poziomie gmin i powiatów a dla nas jest to też bardzo ważny projekt w wymiarze gospodarczym, bardzo istotny dla powiatu dąbrowskiego, dla powiatu tarnowskiego zwłaszcza jego północnej części ale również dla Sądecczyzny ponieważ będzie to najkrótszy dojazd w kierunku Warszawy. I życzyłbym sobie jak i nam wszystkim, którzy tutaj jesteśmy, żeby dosyć szybko udało nam się przygotować a później zrealizować.” Głos zabrała również Krystyna Świętek, Wójt Gminy Gręboszów, która zaznaczyła że podpisanie umowy pozwoli przystąpić do kolejnego etapu działań i wyraziła nadzieję, że dzięki zaangażowaniu samorządów uda się zrealizować to jakże istotne przedsięwzięcie. Podkreśliła również, że podpisane porozumienie jest owocem wieloletnich starań, szeregu rozmów i konsultacji, które w znacznym stopniu przybliżają nas do realizacji tej inwestycji. Zdjęcia z wydarzenia Opracowanie: W. Lizak Wprowadzenie: M. Janowiec 05.11.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe