Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 17 marca br. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym uczestniczyli członkowie powołani Zarządzeniem Nr 187/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 31 grudnia 2019 r. Posiedzenie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa. Zgodnie z przyjętym porządkiem informacje o sytuacji epidemicznej gminy Gręboszów złożyli: Krzysztof Gil – Wójt Gminy, Teresa Kaczmarska – Kierownik GZOZ, Zdzisław Kogut – Sekretarz Gminy, Jerzy Misterka – Dyrektor Szkoły Podstawowej, Małgorzata Gądek – Dyrektor Publicznego Przedszkola, Wiesław Lizak – Dyrektor GCKiCz oraz Andrzej Boroniec – Z-ca Komendanta Gminnego OSP.

            Na posiedzeniu przedstawiono i omówiono podjęte decyzje i działania jakie podjęto w zakresie swoich kompetencji w zakresie zwalczania wirusa COVID-19, do chwili posiedzenia.

            Na zakończenie przyjęto wnioski:

Wystąpić z apelem:

1) do właścicieli sklepów o wdrożenie zasad obsługi klientów zgodnych z zaleceniami służb sanitarnych,

2) do klientów sklepów o ścisłe przestrzeganie zasad zachowania się podczas zakupów, zgodnych z zaleceniami służb sanitarnych,

3) do osób które powróciły z zagranicy, aby ograniczyły swoje kontakty międzyludzkie, przez zalecany okres 2 tygodni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 18.03.2020 r.

W dniu 17 marca br. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym uczestniczyli członkowie powołani Zarządzeniem Nr 187/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 31 grudnia 2019 r. Posiedzenie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa. Zgodnie z przyjętym porządkiem informacje o sytuacji epidemicznej gminy Gręboszów złożyli: Krzysztof Gil – Wójt Gminy, Teresa Kaczmarska – Kierownik GZOZ, Zdzisław Kogut – Sekretarz Gminy, Jerzy Misterka – Dyrektor Szkoły Podstawowej, Małgorzata Gądek – Dyrektor Publicznego Przedszkola, Wiesław Lizak – Dyrektor GCKiCz oraz Andrzej Boroniec – Z-ca Komendanta Gminnego OSP.             Na posiedzeniu przedstawiono i omówiono podjęte decyzje i działania jakie podjęto w zakresie swoich kompetencji w zakresie zwalczania wirusa COVID-19, do chwili posiedzenia.             Na zakończenie przyjęto wnioski: Wystąpić z apelem: 1) do właścicieli sklepów o wdrożenie zasad obsługi klientów zgodnych z zaleceniami służb sanitarnych, 2) do klientów sklepów o ścisłe przestrzeganie zasad zachowania się podczas zakupów, zgodnych z zaleceniami służb sanitarnych, 3) do osób które powróciły z zagranicy, aby ograniczyły swoje kontakty międzyludzkie, przez zalecany okres 2 tygodni.                                     Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 18.03.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe