Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,2 km/h
opady: 0,0 mm

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

postanawiam

§ 1. Powołać Wojewódzką Komisję Wyborczą w Krakowie w składzie określonym w załączniku nr 1

§ 2. Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 2 do nr 10

§ 3. Powołać Miejską Komisję Wyborczą w Krakowie - mieście na prawach powiatu, w składzie określonym w załączniku nr 11

§ 4. Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 2, w składach określonych w załącznikach od nr 12 do nr 85

§ 5. Upoważnić starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do zwołania pierwszego posiedzenia, odpowiednio powiatowej, gminnej lub miejskiej komisji wyborczej, o których mowa w § 2-4.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komisarz Wyborczy w Krakowie

(-) SSA Teresa Rak

 

 

 

 

 

Załącznik 1

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 20 września 2014 r.

 

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie

skład komisji:

1. Tomasz Szymański,

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

2. Rafał Bąk, zam. Gorlice

zgłoszenia dokonał: KWW Ruch Narodowy

3. Łukasz Stanisław Spyrka, zam. Lubień

zgłoszenia dokonał: KWW Mieszkańcy Razem

4. Sławomir Brodziński, zam. Kraków

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

5. Norbert Jerzy Czarnek, zam. Kraków

zgłoszenia dokonał: KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

6. Małgorzata Maria Sobkowicz, zam. Kraków

zgłoszenia dokonał: KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność

7. Ryszard Jernajczyk, zam. Kraków

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy TRS "Niezależność"

8. Katarzyna Anna Kalisz, zam. Kraków

zgłoszenia dokonał: KW Demokracja Bezpośrednia

9. Justyna Barbara Wilkosz-Kopeć, zam. Tarnów

zgłoszenia dokonał: KWW Wspólnota Samorządów

 

 

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2014 r.

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. postanawiam § 1. Powołać Wojewódzką Komisję Wyborczą w Krakowie w składzie określonym w załączniku nr 1 § 2. Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 2 do nr 10 § 3. Powołać Miejską Komisję Wyborczą w Krakowie - mieście na prawach powiatu, w składzie określonym w załączniku nr 11 § 4. Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 2, w składach określonych w załącznikach od nr 12 do nr 85 § 5. Upoważnić starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do zwołania pierwszego posiedzenia, odpowiednio powiatowej, gminnej lub miejskiej komisji wyborczej, o których mowa w § 2-4. § 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Komisarz Wyborczy w Krakowie (-) SSA Teresa Rak           Załącznik 1 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r.   Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie skład komisji: 1. Tomasz Szymański, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie 2. Rafał Bąk, zam. Gorlice zgłoszenia dokonał: KWW Ruch Narodowy 3. Łukasz Stanisław Spyrka, zam. Lubień zgłoszenia dokonał: KWW Mieszkańcy Razem 4. Sławomir Brodziński, zam. Kraków zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem 5. Norbert Jerzy Czarnek, zam. Kraków zgłoszenia dokonał: KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 6. Małgorzata Maria Sobkowicz, zam. Kraków zgłoszenia dokonał: KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 7. Ryszard Jernajczyk, zam. Kraków zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy TRS "Niezależność" 8. Katarzyna Anna Kalisz, zam. Kraków zgłoszenia dokonał: KW Demokracja Bezpośrednia 9. Justyna Barbara Wilkosz-Kopeć, zam. Tarnów zgłoszenia dokonał: KWW Wspólnota Samorządów       Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe