Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w Gręboszowie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów,

w składzie:

1.

Eugeniusz Borek, zgłoszony przez KWW DOBRA GMINA, zam. Gręboszów

2.

Maria Gardulska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gręboszów

3.

Wiesław Lizak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gręboszów

4.

Jolanta Misiaszek, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Gręboszów

5.

Liliana Rzeszutko, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Gręboszów

6.

Halina Surman, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Gręboszów

7.

Paweł Marek Wolański, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Karsy

8.

Marzena Małgorzata Zając, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Wola Żelichowska

9.

Kinga Maria Złotkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Borusowa

 

§ 2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Tarnowie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Komisarz Wyborczy     
w Tarnowie I         

Katarzyna Joanna Tutaj

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.09.2018 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje:   § 1. W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w Gręboszowie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, w składzie: 1. Eugeniusz Borek, zgłoszony przez KWW DOBRA GMINA, zam. Gręboszów 2. Maria Gardulska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gręboszów 3. Wiesław Lizak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Gręboszów 4. Jolanta Misiaszek, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Gręboszów 5. Liliana Rzeszutko, zgłoszona przez KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Gręboszów 6. Halina Surman, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Gręboszów 7. Paweł Marek Wolański, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Karsy 8. Marzena Małgorzata Zając, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO, zam. Wola Żelichowska 9. Kinga Maria Złotkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Borusowa   § 2. Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Tarnowie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów. § 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.       Komisarz Wyborczy      w Tarnowie I          Katarzyna Joanna Tutaj       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.09.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe