Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 23°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Podział Gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania

POSTANOWIENIE NR 37/2023

KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE I

z dnia 29 maja 2023 roku

 

w sprawie podziału Gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w związku z art. 16 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Gręboszów, Wojewodzie Małopolskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Tarnowie I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie I.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Gręboszów.

 

 

Komisarz Wyborczy w Tarnowie I

Katarzyna Joanna Tutaj

 

 

 

Załącznik do postanowienia Nr 37/2023

Komisarza Wyborczego w Tarnowie I

z dnia 29 maja 2023 r.

 


Podział Gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Gręboszów, Karsy, Lubiczko

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów

2

Borusowa

Budynek Remizy OSP w Borusowej, Borusowa 13, 33-260 Gręboszów

3

Żelichów, Zapasternicze

Budynek Remizy OSP w Żelichowie, Żelichów 7, 33-260 Gręboszów

4

Bieniaszowice, Biskupice, Okręg, Ujście Jezuickie, Zawierzbie

Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95, 33-260 Gręboszów

5

Wola Żelichowska

Świetlica Wiejska w Woli Żelichowskiej, Wola Żelichowska 1, 33-260 Gręboszów

6

Wola Gręboszowska

Budynek Remizy OSP w Woli Gręboszowskiej, Wola Gręboszowska 13, 33-260 Gręboszów

7

Hubenice, Kozłów

Budynek b. szkoły podstawowej, Hubenice 2, 33-260 Gręboszów

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.06.2023 r.

POSTANOWIENIE NR 37/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE I z dnia 29 maja 2023 roku   w sprawie podziału Gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w związku z art. 16 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. § 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do postanowienia. § 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Gręboszów, Wojewodzie Małopolskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej. § 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Tarnowie I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie I. § 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Gręboszów.     Komisarz Wyborczy w Tarnowie I Katarzyna Joanna Tutaj       Załącznik do postanowienia Nr 37/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 29 maja 2023 r.   Podział Gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 1 Gręboszów, Karsy, Lubiczko Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów 2 Borusowa Budynek Remizy OSP w Borusowej, Borusowa 13, 33-260 Gręboszów 3 Żelichów, Zapasternicze Budynek Remizy OSP w Żelichowie, Żelichów 7, 33-260 Gręboszów 4 Bieniaszowice, Biskupice, Okręg, Ujście Jezuickie, Zawierzbie Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95, 33-260 Gręboszów 5 Wola Żelichowska Świetlica Wiejska w Woli Żelichowskiej, Wola Żelichowska 1, 33-260 Gręboszów 6 Wola Gręboszowska Budynek Remizy OSP w Woli Gręboszowskiej, Wola Gręboszowska 13, 33-260 Gręboszów 7 Hubenice, Kozłów Budynek b. szkoły podstawowej, Hubenice 2, 33-260 Gręboszów   Pliki do pobrania Pobierz plik Postanowienie Nr 372023 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie podziału Gminy Gręboszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.06.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe