Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,5 km/h
opady: 0,0 mm

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Poziom 0

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego - 50 μg/m 3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Przewidywany czas trwania

Od godz. 09:00 dnia 11.01.2024 r. do godz. 24:00 dnia 11.01.2024 r.

Przyczyny

 • Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń,
 • Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym,
 • Oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu zerowego dla pyłu zawieszonego PM10

Prognozowane na dzień 11.01.2024 r. przekroczenie dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiaty: gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, limanowski, wadowicki, Kraków, krakowski, miechowski, Tarnów, Nowy Sącz, proszowicki, dąbrowski, wielicki, myślenicki, brzeski, oświęcimski, suski, nowotarski, bocheński, tarnowski. Ostrzeżenie na osób szczególnie wrażliwych - wydawane jest w przypadku ryzyka wystąpienia dobowych stężeń pyłu PM10 przekraczających wartość dopuszczalną 50 μg/m3. Ostrzeżenie ma charakter informacyjny i ostrzegawczy dla ochrony wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu zerowego dla pyłu zawieszonego PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 11.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu zerowego dla pyłu zawieszonego PM10: ok. 3 255,6 tys.osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca,choroba wieńcowa),
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy,
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

 • zwiększenie ryzyka infekcji dróg oddechowych,
 • osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia (np. uczucie bóluw klatce piersiowej, brak tchu, znużenie),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości (np. kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy),
 • podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności

 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza (np. palenia w kominku),
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (np. duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 • ogranicz przebywanie na zewnątrz.

Dodatkowe informacje

 • w przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również

 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń,
 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) i informacji o prognozowanych stężeniach zanieczyszczeń (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution).

 

 

 

 

Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.01.2024 r.

Poziom 0 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego - 50 μg/m 3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Przewidywany czas trwania Od godz. 09:00 dnia 11.01.2024 r. do godz. 24:00 dnia 11.01.2024 r. Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym, Oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu zerowego dla pyłu zawieszonego PM10 Prognozowane na dzień 11.01.2024 r. przekroczenie dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiaty: gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, limanowski, wadowicki, Kraków, krakowski, miechowski, Tarnów, Nowy Sącz, proszowicki, dąbrowski, wielicki, myślenicki, brzeski, oświęcimski, suski, nowotarski, bocheński, tarnowski. Ostrzeżenie na osób szczególnie wrażliwych - wydawane jest w przypadku ryzyka wystąpienia dobowych stężeń pyłu PM10 przekraczających wartość dopuszczalną 50 μg/m3. Ostrzeżenie ma charakter informacyjny i ostrzegawczy dla ochrony wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze. Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu zerowego dla pyłu zawieszonego PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 11.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu zerowego dla pyłu zawieszonego PM10: ok. 3 255,6 tys.osób. INFORMACJE O ZAGROŻENIU Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca,choroba wieńcowa), osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy, osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia zwiększenie ryzyka infekcji dróg oddechowych, osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia (np. uczucie bóluw klatce piersiowej, brak tchu, znużenie), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości (np. kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy), podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. Zalecane środki ostrożności Ogół ludności unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza (np. palenia w kominku), ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Wrażliwe grupy ludności osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (np. duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, ogranicz przebywanie na zewnątrz. Dodatkowe informacje w przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) i informacji o prognozowanych stężeniach zanieczyszczeń (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution).         Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.01.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe