Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
sobota
1 października
temperatura: 11°C
wiatr: 2,2 km/h
opady: 0,2 mm

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2019/2020 XVIII EDYCJA (SEGMENT IA)

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Wspiera organizacyjnie pogram „stypendiów pomostowych” (segment IA), który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Pragniemy przekazać informację na temat kryteriów przyznawania stypendiów oraz trybu i zasad rozpatrywania wniosków stypendialnych w tym program:

       „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program, w którym przyznawane jest stypendium na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

       O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach służb mundurowych.

 

Kryteria przyznawania stypendium:

       Do ubiegania się o stypendium uprawnieni się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę o okresie co najmniej 2 lat,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d) pochodzą z rodzin, w których dochodów w przeliczeniu ja osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019r.

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą 90.

 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

a) Kandydat do stypendium spełniający kryteria po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on - line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany wniosek z systemu wraz z wszystkimi wymagającymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (w najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.

b) Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 10 października 2019r. ogłasza listę stypendystów.

c) Warunkiem otrzymania stypendium jest:

- w I semestrze spełnienie kryteriów oraz przedłożenie do FEP do 22 października 2019r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów,

- w II semestrze przedłożenie do FEP do 12 marca 2020 r. zaświadczenie o zaliczeniu I semestru. Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania, stypendysta ma obowiązek poinformować FEP.

 

Roczne stypendium wynosi 5000 zł.

Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.07.2019 r.

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Wspiera organizacyjnie pogram „stypendiów pomostowych” (segment IA), który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Pragniemy przekazać informację na temat kryteriów przyznawania stypendiów oraz trybu i zasad rozpatrywania wniosków stypendialnych w tym program:        „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program, w którym przyznawane jest stypendium na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.        O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach służb mundurowych.   Kryteria przyznawania stypendium:        Do ubiegania się o stypendium uprawnieni się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria: a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę o okresie co najmniej 2 lat, c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, d) pochodzą z rodzin, w których dochodów w przeliczeniu ja osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019r. e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą 90.   Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych: a) Kandydat do stypendium spełniający kryteria po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on - line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany wniosek z systemu wraz z wszystkimi wymagającymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (w najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r. b) Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 10 października 2019r. ogłasza listę stypendystów. c) Warunkiem otrzymania stypendium jest: - w I semestrze spełnienie kryteriów oraz przedłożenie do FEP do 22 października 2019r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów, - w II semestrze przedłożenie do FEP do 12 marca 2020 r. zaświadczenie o zaliczeniu I semestru. Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania, stypendysta ma obowiązek poinformować FEP.   Roczne stypendium wynosi 5000 zł. Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł.   ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU         Pliki do pobrania Pobierz plik Informacja Program Stypendiów Pomostowych               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.07.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe