Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
4 grudnia
temperatura: 1°C
wiatr: 12,4 km/h
opady: 0,0 mm

Projekt Absolwent na Rynku Pracy

Projekt Absolwent na Rynku Pracy realizowany jest przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w ramach POKL Priorytet VI Rynek Pracy otwart dla wszystkich, Działanie 6.1.1. Projekt ten kierowany jest do osób między 15 a 27 rokiem życia, które do 12 miesięcy od otrzymania świadectwa ukończenia szkoły pozostają bez zatrudnienia i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne/poszukujące pracy i zamieszkują powiat: gorlicki, tarnowski, dąbrowski. W ramach Projektu oferujemy:

Doradztwo Zawodowe przed szkolenie

Szkolenia - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń. Szkolenia zakończą się egzaminem. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, adekwatne do tematyki szkoleń oraz stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

Staże zawodowe - dla większości uczestników przewidziane są staże zawodowe trwające 4 miesiące. Staże będą odbywały się u lokalnych pracodawców na podstawie umowy między Projektodawcą a pracodawcą i stażystą. Stażyści w okresie odbywania stażu, otrzymają stypendium wysokości 1500 zł/brutto.

Uczestnicy, którzy nie otrzymają zatrudnienia do czasu zakończenia staży zawodowych, zostaną objęci programem pośrednictwa pracy.

Więcej informacji w biurze projektu ul. Sikorskiego 5 pok. 20 33-100 Tarnów numer kontaktowy 14 684 88 24 tel.kom: 733 517 613 lub na stronie www.absolwent.fundacjarozwoju.org.pl

files/pliki/aktualnosci/2013/12grudzien/Projekt Absolwent na Rynku Pracy/abs-A2_1.jpg

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.01.2014 r.

Projekt Absolwent na Rynku Pracy realizowany jest przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w ramach POKL Priorytet VI Rynek Pracy otwart dla wszystkich, Działanie 6.1.1. Projekt ten kierowany jest do osób między 15 a 27 rokiem życia, które do 12 miesięcy od otrzymania świadectwa ukończenia szkoły pozostają bez zatrudnienia i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne/poszukujące pracy i zamieszkują powiat: gorlicki, tarnowski, dąbrowski. W ramach Projektu oferujemy: Doradztwo Zawodowe przed szkolenie Szkolenia - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń. Szkolenia zakończą się egzaminem. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, adekwatne do tematyki szkoleń oraz stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu. Staże zawodowe - dla większości uczestników przewidziane są staże zawodowe trwające 4 miesiące. Staże będą odbywały się u lokalnych pracodawców na podstawie umowy między Projektodawcą a pracodawcą i stażystą. Stażyści w okresie odbywania stażu, otrzymają stypendium wysokości 1500 zł/brutto. Uczestnicy, którzy nie otrzymają zatrudnienia do czasu zakończenia staży zawodowych, zostaną objęci programem pośrednictwa pracy. Więcej informacji w biurze projektu ul. Sikorskiego 5 pok. 20 33-100 Tarnów numer kontaktowy 14 684 88 24 tel.kom: 733 517 613 lub na stronie www.absolwent.fundacjarozwoju.org.pl   Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.01.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe