Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
środa
29 czerwca
temperatura: 18°C
wiatr: 2,6 km/h
opady: 0,0 mm

Projekt „GraduatON"

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

 - Autoprezentacja

 - Organizacja czasu pracy

 - Cele, reguły, konsekwencje

 - Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

 - Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników

5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

4. materiałów szkoleniowych;

5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 

 

files/pliki/aktualnosci/2019/07lipiec/Projekt „GraduatON/GraduatiON_mini_B6.png

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.07.2019 r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które: 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych; 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne); 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia. Uczestnicy projektu mogą liczyć na: 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment; 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery; 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:  - Autoprezentacja  - Organizacja czasu pracy  - Cele, reguły, konsekwencje  - Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole  - Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy; 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu) 7. Wsparcie opiekunów stażowych. W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty: 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć; 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń; 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć; 4. materiałów szkoleniowych; 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach; 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel; 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”. Zapraszamy do kontaktu: telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.07.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe