Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 15°C
wiatr: 3,6 km/h
opady: 0,0 mm

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz o wyłożeniu jej w dniu 28 stycznia 2021 r. do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Ww. projekt uchwały od dnia 28 stycznia 2021 r. dostępny będzie do wglądu:

  • w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 (z uwagi na całkowite zamknięcie UMWM dla interesantów zewnętrznych, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, wgląd do ww. projektu uchwały jest możliwy w wyznaczonej strefie obsługi klientów - parter, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Urzędu);
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: http://www.malopolska.pl;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Konsultacje społeczne/Akty prawne.

Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z przedłożonym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości, a także określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie obrębu ewidencyjnego i numeru działki oraz przedłożenie wyrysu z ewidencji gruntów i budynków lub mapy ewidencyjnej dla nieruchomości.

Uwagi mogą być składane w formie pisemnej na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie od 28 stycznia 2021 r. do 18 lutego 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia upływu terminu ich składania jest Marszałek Województwa Małopolskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Stosowne Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. jest załączone poniżej.

Osobą upoważnioną do kontaktu w powyższej kwestii jest Pani Paulina Gaweł, tel. +48 12 63 03 396.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.01.2021 r.

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz o wyłożeniu jej w dniu 28 stycznia 2021 r. do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ww. projekt uchwały od dnia 28 stycznia 2021 r. dostępny będzie do wglądu: w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 (z uwagi na całkowite zamknięcie UMWM dla interesantów zewnętrznych, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, wgląd do ww. projektu uchwały jest możliwy w wyznaczonej strefie obsługi klientów - parter, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Urzędu); na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: http://www.malopolska.pl; w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Konsultacje społeczne/Akty prawne. Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z przedłożonym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości, a także określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie obrębu ewidencyjnego i numeru działki oraz przedłożenie wyrysu z ewidencji gruntów i budynków lub mapy ewidencyjnej dla nieruchomości. Uwagi mogą być składane w formie pisemnej na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie od 28 stycznia 2021 r. do 18 lutego 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia upływu terminu ich składania jest Marszałek Województwa Małopolskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Stosowne Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. jest załączone poniżej. Osobą upoważnioną do kontaktu w powyższej kwestii jest Pani Paulina Gaweł, tel. +48 12 63 03 396.       Pliki do pobrania Pobierz plik Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.01.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe