Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 20,9 km/h
opady: 0,0 mm

Przypomnienie o obowiązku dokonywania przez właściciela nieruchomości zgłaszania zmian danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Gręboszów przypomina o obowiązku dokonywania przez właściciela nieruchomości zgłaszania zmian danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. zmian w ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), który mówi: W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Ze względu na powyższe prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, w których zmieniła się ilość zamieszkujących osób o przesyłanie korekt deklaracji do Urzędu Gminy Gręboszów drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 lub e-mailem na adres: gmina@greboszow.pl , lub wrzucając do skrzynki podawczej na budynku Urzędu Gminy.

 

Gręboszów, dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

    Z up. Wójta    

(-) Zdzisław Kogut

 Sekretarz Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.04.2020 r.

Urząd Gminy Gręboszów przypomina o obowiązku dokonywania przez właściciela nieruchomości zgłaszania zmian danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. zmian w ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), który mówi: W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Ze względu na powyższe prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, w których zmieniła się ilość zamieszkujących osób o przesyłanie korekt deklaracji do Urzędu Gminy Gręboszów drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 lub e-mailem na adres: gmina@greboszow.pl , lub wrzucając do skrzynki podawczej na budynku Urzędu Gminy.   Gręboszów, dnia 10 kwietnia 2020 r.       Z up. Wójta     (-) Zdzisław Kogut  Sekretarz Gminy    Pliki do pobrania Pobierz plik Deklaracja po zmianach - 2019.doc Pobierz plik Deklaracja po zmianach - 2019.pdf                           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.04.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe