Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 0,9 km/h
opady: 0,0 mm

Punkt Konsultacyjny programu Czyste Powietrze w Gminie Gręboszów

Od 1 stycznia 2021 r. Gmina Gręboszów uruchamia Punkt Konsultacyjny programu Czyste Powietrze, który czynny będzie w każdy poniedziałek od godz. 11:00 do godz. 13:00.

W czasie trwania pandemii Covid-19, warunkiem skorzystania z bezpłatnej pomocy jest wcześniejsza rejestracja w Urzędzie Gminy Gręboszów pod nr telefonu 14 6416002 w. 23. Informacji udziela pod w/w nr telefonu Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia - P. Renata Kozieja.

Zakres działania punktu konsultacyjnego:
- informowanie mieszkańców o możliwości indywidualnego pozyskania dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji lub fotowoltaiki.

- udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza Wniosku o dofinansowanie.

 

Podstawowe informacje o programie Czyste Powietrze:

  • Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  • Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
  • Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie

1. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub,
2) w serwisie „gov.pl”.

3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej wfośigw lub,
2) poprzez serwis „gov.pl”.

4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.

5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

 

 

Czyste powietrze.png

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.12.2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. Gmina Gręboszów uruchamia Punkt Konsultacyjny programu Czyste Powietrze, który czynny będzie w każdy poniedziałek od godz. 11:00 do godz. 13:00. W czasie trwania pandemii Covid-19, warunkiem skorzystania z bezpłatnej pomocy jest wcześniejsza rejestracja w Urzędzie Gminy Gręboszów pod nr telefonu 14 6416002 w. 23. Informacji udziela pod w/w nr telefonu Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia - P. Renata Kozieja. Zakres działania punktu konsultacyjnego: - informowanie mieszkańców o możliwości indywidualnego pozyskania dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji lub fotowoltaiki. - udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza Wniosku o dofinansowanie.   Podstawowe informacje o programie Czyste Powietrze: Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/   Złożenie wniosku o dofinansowanie 1. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: 1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub, 2) w serwisie „gov.pl”. 3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej: 1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej wfośigw lub, 2) poprzez serwis „gov.pl”. 4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie. 5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw. 6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami). 7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.           Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.12.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe