Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje, że od dnia 2 stycznia 2017r. obowiązują następujące godziny przyjęć w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego:

1. Dabrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1 budynek byłego „Hotelu pielęgniarek"

tel. kontaktowy: 14 657 80 50

 • w okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r.

poniedziałek: od 1400 do 1800
wtorek: od 1400 do 1800

 • w okresie od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r.

poniedziałek: od 900 do 1300
wtorek: od 900 do 1300

 • w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

środa: od 800 do 1200
czwartek: od 800 do 1200
piątek: od 800 do 1200

 • w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r:

poniedziałek: od 800 do 1200
wtorek: od 800 do 1200

 • w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r:

środa: od 1400 do 1800
czwartek: od 1400 do 1800
piątek: od 1400 do 1800

 • w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r:

środa: od 900 do 1300
czwartek: od 900 do 1300
piątek: od 900 do 1300

2. Szczucin, ul. Witosa 2 w budynkach Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

tel. kontaktowy: 14 643 64 21

poniedziałek: od 1200 do 1600
wtorek: od 1200 do 1600
środa: od 1200 do 1600
czwartek: od 1200 do 1600
piątek: od 1200 do 1600

Ponadto informujemy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej może korzystać, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) osoba fizyczna:

 1. 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 3. 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. 8. która jest w ciąży.

Więcej informacji tutaj: DARMOWA POMOC PRAWNA

 

files/pliki/aktualnosci/2017/01styczen/Punkty nieodplatnej pomocy prawnej w powiecie/2.JPG

 

 

 

Poniżej zamieszczono materiały informacyjne dotyczące darmowej pomocy prawnej, edukacji prawnej, a także związane z wymiarem sprawiedliwości.

Formularze dostępne są tutaj (kliknij).

"Przychodzi uczeń do prawnika..." - innowacyjny poradnik prawny dla młodzieży (kliknij, aby pobrać).

Wzór tablicy oznaczającej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (kliknij, aby otworzyć).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.01.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje, że od dnia 2 stycznia 2017r. obowiązują następujące godziny przyjęć w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego: 1. Dabrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1 budynek byłego „Hotelu pielęgniarek" tel. kontaktowy: 14 657 80 50 w okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r. poniedziałek: od 1400 do 1800wtorek: od 1400 do 1800 w okresie od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r. poniedziałek: od 900 do 1300wtorek: od 900 do 1300 w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. środa: od 800 do 1200czwartek: od 800 do 1200piątek: od 800 do 1200 w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r: poniedziałek: od 800 do 1200wtorek: od 800 do 1200 w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r: środa: od 1400 do 1800czwartek: od 1400 do 1800piątek: od 1400 do 1800 w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r: środa: od 900 do 1300czwartek: od 900 do 1300piątek: od 900 do 1300 2. Szczucin, ul. Witosa 2 w budynkach Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie tel. kontaktowy: 14 643 64 21 poniedziałek: od 1200 do 1600wtorek: od 1200 do 1600środa: od 1200 do 1600czwartek: od 1200 do 1600piątek: od 1200 do 1600 Ponadto informujemy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej może korzystać, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) osoba fizyczna: 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub 5. która nie ukończyła 26 lat, lub 6. która ukończyła 65 lat, lub 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub 8. która jest w ciąży. Więcej informacji tutaj: DARMOWA POMOC PRAWNA         Poniżej zamieszczono materiały informacyjne dotyczące darmowej pomocy prawnej, edukacji prawnej, a także związane z wymiarem sprawiedliwości. Formularze dostępne są tutaj (kliknij). "Przychodzi uczeń do prawnika..." - innowacyjny poradnik prawny dla młodzieży (kliknij, aby pobrać). Wzór tablicy oznaczającej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (kliknij, aby otworzyć).                   Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.01.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe