Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 18°C
wiatr: 23,5 km/h
opady: 1,2 mm

RAPORT O STANIE GMINY GRĘBOSZÓW W ROKU 2023

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRĘBOSZÓW ZA 2023 ROK.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) Wójt Gminy Gręboszów przedstawia Radzie Gminy Gręboszów Raport o stanie Gminy Gręboszów za 2023 rok w terminie do dnia 31 maja 2024 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w 2023 roku zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie” składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Gręboszów za 2023 r. odbędzie się 24 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie W związku z tym, że dzień poprzedzający dzień, na który została zwołana sesja jest dniem wolnym od pracy, zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 czerwca 2024 r. (piątek) do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów (pok. Nr 8) lub mogą zostać umieszczone w skrzynce podawczej, która znajduje się przed wejściem do Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie Internetowej: www.greboszow.pl , w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów (pok. Nr 10) oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów (pok. Nr 8).

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Wiesław Wytrwał

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.06.2025 r.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRĘBOSZÓW ZA 2023 ROK. Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) Wójt Gminy Gręboszów przedstawia Radzie Gminy Gręboszów Raport o stanie Gminy Gręboszów za 2023 rok w terminie do dnia 31 maja 2024 r.Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów w 2023 roku zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie” składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Gręboszów za 2023 r. odbędzie się 24 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie W związku z tym, że dzień poprzedzający dzień, na który została zwołana sesja jest dniem wolnym od pracy, zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 czerwca 2024 r. (piątek) do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów (pok. Nr 8) lub mogą zostać umieszczone w skrzynce podawczej, która znajduje się przed wejściem do Urzędu Gminy. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie Internetowej: www.greboszow.pl , w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów (pok. Nr 10) oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów (pok. Nr 8).   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Wiesław Wytrwał Pliki do pobrania Pobierz plik ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRĘBOSZÓW ZA 2023 ROK.odt Pobierz plik ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRĘBOSZÓW ZA 2023 ROK.pdf Pobierz plik RAPORT O STANIE GMINY GRĘBOSZÓW W ROKU 2023.docx Pobierz plik RAPORT O STANIE GMINY GRĘBOSZÓW W ROKU 2023.pdf         Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.06.2025 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe