Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

Realcja IV Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z IV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 grudnia 2018 roku godzina 11.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z II i III Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok,

b) uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2019 rok:

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2019,

- opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2019 rok,

- głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Gręboszów na 2019 rok,

c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019-2025:

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów,

- opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019-2025,

- głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gręboszów na lata 2019-2025,

d) wyboru delegata do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego,

e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

f) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów,

g) regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów,

h) powołania doraźnej Komisji Statutowej,

i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2019 rok,

j) ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów,

k) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gręboszów na lata 2019-2021,

l) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2019 rok,

m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2019 rok.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.12.2018 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z IV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 grudnia 2018 roku godzina 11.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z II i III Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Wnioski i zapytania radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok, b) uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2019 rok: - odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2019, - opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Gręboszów na 2019 rok, - głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Gręboszów na 2019 rok, c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019-2025: - odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów, - opinia Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2019-2025, - głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gręboszów na lata 2019-2025, d) wyboru delegata do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, f) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gręboszów, g) regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów, h) powołania doraźnej Komisji Statutowej, i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na 2019 rok, j) ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gręboszów, k) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gręboszów na lata 2019-2021, l) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2019 rok, m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2019 rok. 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.12.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe