Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja XVI Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XVI Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 8 czerwca 2020 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice-Okręg,

b) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach,

c) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej,

d) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice-Kozłów,

e) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach,

f) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,

g) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie pod nazwą „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy/przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z drogami powiatowymi nr 1305 K i 1313 K w miejscowości Żelichów”,

h) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2020 rok, oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok,

i) zmiany Uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy Gręboszów,

j) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

k) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

l) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G,

m) uznania petycji na niezasługującą na uwzględnienie,

n) uznania petycji na niezasługującą na uwzględnienie,

o) rozpoznania wniosku TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 10 kwietnia 2020 r. o podjęcie przez Radę Gminy Gręboszów uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości bądź o podjęcie uchwały, przedłużającej terminy płatności tego podatku,

p) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za opłaty,

q) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.06.2020 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XVI Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 8 czerwca 2020 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice-Okręg, b) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, c) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej, d) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice-Kozłów, e) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach, f) przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie, g) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie pod nazwą „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy/przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z drogami powiatowymi nr 1305 K i 1313 K w miejscowości Żelichów”, h) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2020 rok, oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok, i) zmiany Uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy Gręboszów, j) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, k) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów, l) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G, m) uznania petycji na niezasługującą na uwzględnienie, n) uznania petycji na niezasługującą na uwzględnienie, o) rozpoznania wniosku TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 10 kwietnia 2020 r. o podjęcie przez Radę Gminy Gręboszów uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości bądź o podjęcie uchwały, przedłużającej terminy płatności tego podatku, p) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za opłaty, q) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.06.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe