Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
27 listopada
temperatura: 4°C
wiatr: 3,9 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z I Sesji

Zapraszamy do obejrzenia relacji z I Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 20 listopada 2018 roku godzina 16.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Gręboszów przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gręboszów.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów.

a) zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów,

d) przeprowadzenie głosowania,

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów.

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia Sesji od Radnego Seniora.

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

a) zgłaszanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gręboszów,

d) przeprowadzenie głosowania,

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gręboszów.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.11.2018 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z I Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 20 listopada 2018 roku godzina 16.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Gręboszów przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. 6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gręboszów. 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. a) zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów, d) przeprowadzenie głosowania, e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia Sesji od Radnego Seniora. 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy. a) zgłaszanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy, b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gręboszów, d) przeprowadzenie głosowania, e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gręboszów. 10. Zakończenie obrad.               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.11.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe