Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
2 grudnia
temperatura: -2°C
wiatr: 17,7 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z LI Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z LI Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 14 lipca 2023 roku godzina 12.00 pod adresem https://greboszow.sesja.pl/

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L(50) Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 czerwca 2023 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia pomocy rzeczowej w formie nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych na rzecz Powiatu Dąbrowskiego na realizację wspólnego zadania,
  2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 – 2028,
  4. pozytywnego zaopiniowania zamiaru wniesienia wkładu pieniężnego do spółki KZN SIM Tarnów Spółka z o.o.,
  5. zmiany uchwały Nr L/408/2023 Rady Gminy Gręboszów w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gręboszów,
  6. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
  7. ograniczenia działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie oraz nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.07.2023 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z LI Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 14 lipca 2023 roku godzina 12.00 pod adresem https://greboszow.sesja.pl/ Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z L(50) Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 czerwca 2023 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia pomocy rzeczowej w formie nieodpłatnego przekazania materiałów drogowych na rzecz Powiatu Dąbrowskiego na realizację wspólnego zadania, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 – 2028, pozytywnego zaopiniowania zamiaru wniesienia wkładu pieniężnego do spółki KZN SIM Tarnów Spółka z o.o., zmiany uchwały Nr L/408/2023 Rady Gminy Gręboszów w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gręboszów, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, ograniczenia działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie oraz nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 14.07.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe