Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,5 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z LVI Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z LVI Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 27 grudnia 2023 roku godzina 12.00 pod adresem https://greboszow.sesja.pl/

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 listopada 2023 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na 2024 rok:
  1. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok,
  2. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na 2024 rok.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 -2031:
  1. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów,
  2. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 - 2031,
  3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 - 2031.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 -2028,
  3. trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
  4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2024 r.”,
  6. współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026,
  7. przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Gręboszów na lata 2024-2030”,
  8. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na lata 2024-2027”,
  9. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2024 rok,
  10. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2024 rok.
 9. Przyjęcie Apelu Nr 1/2023 Rady Gminy Gręboszów w sprawie organizacji transportu zbiorowego na trasie Tarnów – Borusowa – Tarnów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.12.2023 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z LVI Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 27 grudnia 2023 roku godzina 12.00 pod adresem https://greboszow.sesja.pl/   Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 listopada 2023 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na 2024 rok: przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok, przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok, przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na 2024 rok. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 -2031: przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów, przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 - 2031, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 - 2031. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 -2028, trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2024 r.”, współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026, przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Gręboszów na lata 2024-2030”, przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na lata 2024-2027”, przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2024 rok, zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2024 rok. Przyjęcie Apelu Nr 1/2023 Rady Gminy Gręboszów w sprawie organizacji transportu zbiorowego na trasie Tarnów – Borusowa – Tarnów. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.12.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe