Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z LIX Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z LIX Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 22 marca 2024 roku godzina 12.00 pod adresem https://greboszow.sesja.pl/

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 lutego 2024 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”,
  2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy kamiennych tablicach epitafijnych w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie,
  3. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024-2031,
  5. podjęcia inicjatywy nadania imienia Stefanii Łąckiej mostowi na rzece Wiśle w miejscowości Borusowa.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Gręboszów za 2023 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Uroczyste zakończenie VIII kadencji 2018-2024 Samorządu Gminy Gręboszów:
  1. wystąpienie Krzysztofa Gila – Wójta Gminy,
  2. wystąpienie Marka Mosio – Przewodniczącego Rady Gminy,
  3. wystąpienia gości,
  4. wręczenie podziękowań.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.03.2024 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z LIX Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 22 marca 2024 roku godzina 12.00 pod adresem https://greboszow.sesja.pl/   Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 lutego 2024 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na drodze powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy kamiennych tablicach epitafijnych w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024-2031, podjęcia inicjatywy nadania imienia Stefanii Łąckiej mostowi na rzece Wiśle w miejscowości Borusowa. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2023 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Gręboszów za 2023 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Uroczyste zakończenie VIII kadencji 2018-2024 Samorządu Gminy Gręboszów: wystąpienie Krzysztofa Gila – Wójta Gminy, wystąpienie Marka Mosio – Przewodniczącego Rady Gminy, wystąpienia gości, wręczenie podziękowań. Zamknięcie obrad.         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.03.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe