Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Relacja z LV Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z LV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 27 listopada 2023 roku godzina 13.00 pod adresem https://greboszow.sesja.pl/

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 października 2023 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  • ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gręboszów,
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 -2028,
  • udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie,
  • udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Zygmunta w Żelichowie,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2024,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2024,
  • ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2024,
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2024,
  • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”,
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  • określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  • ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia „Klub Senior+” funkcjonującym na terenie Gminy Gręboszów,
  • przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.11.2023 r.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z LV Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2024 Zwołanej na 27 listopada 2023 roku godzina 13.00 pod adresem https://greboszow.sesja.pl/ Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 października 2023 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gręboszów, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 -2028, udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Zygmunta w Żelichowie, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gręboszów na rok 2024, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gręboszów na rok 2024, ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gręboszów na rok 2024, obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gręboszów na rok 2024, ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia „Klub Senior+” funkcjonującym na terenie Gminy Gręboszów, przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gręboszów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.11.2023 r.  
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe