Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,2 km/h
opady: 0,0 mm

REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH

W lipcu 2013 r. został zakończony „Remont Domu Wiejskiego w Bieniaszowicach”, realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla realizacji operacji pn. „Remont Domu Wiejskiego w Bieniaszowicach”.

W wyniku inwestycji został osiągnięty cel operacji, tj.: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi i atrakcyjności miejscowości Bieniaszowice poprzez remont Domu Wiejskiego w Bieniaszowicach i zagospodarowanie terenu przyległego do budynku.

W budynku, na parterze znajdują się pomieszczenia: świetlica wiejska, pokój rady sołeckiej, pomieszczenie socjalne. W przyziemiu budynku znajdują się pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice – Okręg.

Remont budynku obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, komina, wykonanie zadaszenia nad drzwiami przyziemia, renowacja syreny alarmowej, wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem, wykonanie posadzek, renowacja balustrad, krat okiennych, drzwi stalowych, wykonanie okładzin schodów zewnętrznych, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem, malowanie pomieszczeń, wyniesienie układu pomiarowego, wykonanie instalacji odgromowej, dostawę i montaż gablot podświetlanych w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej.

Wykonanie zagospodarowania ternu przyległego do budynku, tj.: wykonanie alejek żwirowych, drogi dojazdowej do budynku, wykonanie chodników, placyku, tarasu, schodów z kostki brukowej. Przy budynku została posiana trawa, posadzone drzewa i krzewy. Zamontowano ławki, kosze naśmieci, stojak na rowery.

Wykonawcą robót budowlanych była firma, pn: Zakład Murarsko – Tynkarski Stanisław Wałaszek, Kobierzyn 34, 33-140 Lisia Góra, wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

Roboty budowlane nadzorowała firma: „NOT-BUD” Tadeusz Nowak Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych z Tarnowa., ul. Mościckiego 33. Projekt architektoniczny opracowała firma: Autorska Pracownia Projektowa Architekt Dorota Krzyżanowska z Tarnowa, ul. Tuchowska 25A.

Pomocy w realizacji remontu ze strony samorządu wiejskiego wsi Bieniaszowice udzielali na bieżąco Sołtys wsi Jerzy Kosiniak, ze strony Jednostki OSP Bieniaszowice – Okręg: Wiesław Wytrwał, Adam Magiera, Krzysztof Kochanek Mieczysław Mamulski. W staraniach o realizację remontu budynku Domu Wiejskiego w Bieniaszowicach zabiegał radny Gminy Gręboszów, pochodzących z miejscowości Okręg: Wiesław Wytrwał. Przedsięwzięciu patronował pochodzący ze wsi Bieniaszowice dr Andrzej Kosiniak Kamysz.

Ogółem koszt remontu wyniósł 222 856,89 zł, w tym koszt robót budowlanych 207 480,31 zł. Koszty kwalifikowalne operacji wynoszą 118 420,16 zł. Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej po sprawdzeniu i ewentualnej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski mogą wynieść do 80 % uznanych kosztów kwalifikowanych.

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/1.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach  – po remoncie (lipiec 2013 r.)

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/2.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach  – po remoncie: widok na chodniki i drogę dojazdową

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/3.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach  – po remoncie: widok na zagospodarowanie terenu

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/4.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach – po remoncie: widok na wejście do budynku

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/5.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach  – po remoncie: widok na taras przy budynku

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/6.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach – po remoncie: widok na pomieszczenie świetlicy wiejskiej

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/7.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach  – po remoncie: widok na pomieszczenie świetlicy wiejskiej

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/8.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach – po remoncie: widok na pomieszczenie świetlicy wiejskiej

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/10.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach – po remoncie: widok na pomieszczenie rady sołeckiej

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/9.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach  – przed remontem (marzec 2013 r.)

 

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/11.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach – przed remontem (marzec 2013 r.)

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/12.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach – przed remontem (marzec 2013 r.)

 

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/REMONT DOMU WIEJSKIEGO W BIENIASZOWICACH/13.JPG

Dom Wiejski w Bieniaszowicach – świetlica przed remontem (marzec 2013 r.)

 

 

 

 

Opracowanie: E. Borek

Wproawdzenie: M. Janowiec 26.08.2013 r.

W lipcu 2013 r. został zakończony „Remont Domu Wiejskiego w Bieniaszowicach”, realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla realizacji operacji pn. „Remont Domu Wiejskiego w Bieniaszowicach”. W wyniku inwestycji został osiągnięty cel operacji, tj.: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi i atrakcyjności miejscowości Bieniaszowice poprzez remont Domu Wiejskiego w Bieniaszowicach i zagospodarowanie terenu przyległego do budynku. W budynku, na parterze znajdują się pomieszczenia: świetlica wiejska, pokój rady sołeckiej, pomieszczenie socjalne. W przyziemiu budynku znajdują się pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice – Okręg. Remont budynku obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, komina, wykonanie zadaszenia nad drzwiami przyziemia, renowacja syreny alarmowej, wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem, wykonanie posadzek, renowacja balustrad, krat okiennych, drzwi stalowych, wykonanie okładzin schodów zewnętrznych, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem, malowanie pomieszczeń, wyniesienie układu pomiarowego, wykonanie instalacji odgromowej, dostawę i montaż gablot podświetlanych w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej. Wykonanie zagospodarowania ternu przyległego do budynku, tj.: wykonanie alejek żwirowych, drogi dojazdowej do budynku, wykonanie chodników, placyku, tarasu, schodów z kostki brukowej. Przy budynku została posiana trawa, posadzone drzewa i krzewy. Zamontowano ławki, kosze naśmieci, stojak na rowery. Wykonawcą robót budowlanych była firma, pn: Zakład Murarsko – Tynkarski Stanisław Wałaszek, Kobierzyn 34, 33-140 Lisia Góra, wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Roboty budowlane nadzorowała firma: „NOT-BUD” Tadeusz Nowak Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych z Tarnowa., ul. Mościckiego 33. Projekt architektoniczny opracowała firma: Autorska Pracownia Projektowa Architekt Dorota Krzyżanowska z Tarnowa, ul. Tuchowska 25A. Pomocy w realizacji remontu ze strony samorządu wiejskiego wsi Bieniaszowice udzielali na bieżąco Sołtys wsi Jerzy Kosiniak, ze strony Jednostki OSP Bieniaszowice – Okręg: Wiesław Wytrwał, Adam Magiera, Krzysztof Kochanek Mieczysław Mamulski. W staraniach o realizację remontu budynku Domu Wiejskiego w Bieniaszowicach zabiegał radny Gminy Gręboszów, pochodzących z miejscowości Okręg: Wiesław Wytrwał. Przedsięwzięciu patronował pochodzący ze wsi Bieniaszowice dr Andrzej Kosiniak Kamysz. Ogółem koszt remontu wyniósł 222 856,89 zł, w tym koszt robót budowlanych 207 480,31 zł. Koszty kwalifikowalne operacji wynoszą 118 420,16 zł. Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej po sprawdzeniu i ewentualnej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski mogą wynieść do 80 % uznanych kosztów kwalifikowanych.   Dom Wiejski w Bieniaszowicach  – po remoncie (lipiec 2013 r.)   Dom Wiejski w Bieniaszowicach  – po remoncie: widok na chodniki i drogę dojazdową   Dom Wiejski w Bieniaszowicach  – po remoncie: widok na zagospodarowanie terenu   Dom Wiejski w Bieniaszowicach – po remoncie: widok na wejście do budynku   Dom Wiejski w Bieniaszowicach  – po remoncie: widok na taras przy budynku   Dom Wiejski w Bieniaszowicach – po remoncie: widok na pomieszczenie świetlicy wiejskiej   Dom Wiejski w Bieniaszowicach  – po remoncie: widok na pomieszczenie świetlicy wiejskiej   Dom Wiejski w Bieniaszowicach – po remoncie: widok na pomieszczenie świetlicy wiejskiej   Dom Wiejski w Bieniaszowicach – po remoncie: widok na pomieszczenie rady sołeckiej   Dom Wiejski w Bieniaszowicach  – przed remontem (marzec 2013 r.)     Dom Wiejski w Bieniaszowicach – przed remontem (marzec 2013 r.)   Dom Wiejski w Bieniaszowicach – przed remontem (marzec 2013 r.)   Dom Wiejski w Bieniaszowicach – świetlica przed remontem (marzec 2013 r.)         Opracowanie: E. Borek Wproawdzenie: M. Janowiec 26.08.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe