Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,5 km/h
opady: 0,0 mm

Rozpoczęto budowę mostu w Borusowej

Wojewoda Świętokrzyski, Agata Wojtyszek wydała decyzję nr 4/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Borusowa wraz z dojazdami i z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Tym samym Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia, które wygrało przetarg i odpowiada za projekt i wykonanie rozpoczęło realizację tej inwestycji.

W środę, 20 marca br. na placu budowy dokonano symbolicznego wbicia łopaty pod inwestycję. W tej historycznej chwili wzięli udział marszałkowie: małopolski Witold Kozłowski i świętokrzyski Andrzej Bętkowski, oraz wicemarszałek małopolski Łukasz Smółka i Marek Jońca z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Obecni byli także Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki oraz parlamentarzyści Wiesław Krajewski, Michał Wojtkiewicz i Krystian Jarubas.

Temat budowy mostu na Wiśle w Borusowej towarzyszył mieszkańcom i władzom samorządowym obu województw już od kilku dekad. Jednak ostatnie lata dawały nadzieję, że tą ważną inwestycję w końcu uda się zrealizować. Przede wszystkim władze samorządowe wypracowały kompromis w sprawie współpracy i zabezpieczenia finansowego inwestycji, czego przejawem były pisemne porozumienia jakie zostały podpisane przez marszałków obu województw odpowiednio w 2007 i 2013 roku. Kolejnym kamieniem milowym było uroczyste przekazanie umowy wykonawcy firmie INTERCOR, która ma wybudować most w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Wydarzenie to odbyło się w dniu 16 kwietnia 2018 roku na promie łączącym oba województwa. Same projekty i uzgodnienia środowiskowe trwały prawie rok. Jak deklaruje wykonawca most wraz z dojazdami ma być gotowy w październiku 2020 roku.

Inwestycję obejmującą wykonanie projektu oraz roboty budowlane, której koszt wynosi 53 718 870,78 zł brutto, sfinansują samorządy województw małopolskiego i świętokrzyskiego.

Jak wynika z projektu, most na Wiśle ma mieć 677 metrów długości, jezdnię o szerokości 7 metrów i dwa pasy ruchu. Jednak oprócz udogodnień dla kierowców, pamiętano też o pieszych i rowerzystach. Na całej długości przeprawy powstaną chodniki i ścieżka rowerowa. Razem z dojazdami powstanie około 2 km dróg. Trasa rozpocznie się w Nowym Korczynie na skrzyżowaniu drogi krajowej 79 i wojewódzkiej trasy 973 i dalej tą drogą przebiegnie w stronę Małopolski. Inwestycja ma umożliwić połączenie dróg w stronę Tarnowa oraz szybki dostęp do autostrady A4.

Zakres robót budowlanych obejmuje zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz urządzeń melioracji szczegółowej, budowę mostu nad rzeką Wisłą wraz z dojazdami, budowę skrzyżowania typu rondo z DK 79 oraz DW 973, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę i przebudowę systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami czy roboty wykończeniowe i porządkowe.

Warto wspomnieć, że miejscowości Nowy Korczyn i Borusowa w przeszłości były już połączone mostem, który po zniszczeniu został zastąpiony przeprawą promową. Ten środek transportu między województwami: małopolskim i świętokrzyskim funkcjonuje już prawie 80 lat.

Należy jednak zaznaczyć, że równolegle z budową mostu nie ruszają prace związane z budową obwodnicy Borusowej, Hubenic i Kozłowa. Ta inwestycja niestety jest dopiero w sferze projektów, co dla mieszkańców wspomnianych miejscowości jest niepokojące. Duży ruch pojazdów stworzy niebezpieczeństwo na wąskich i krętych drogach. Tym bardziej, że przeprawa w najbliższych latach ma być również objazdem dla pojazdów jadących drogą krajową nr 73 przez Szczucin. Będzie to związane z przebudową zniszczonego i mocno wyeksploatowanego mostu w Szczucinie. Okoliczni mieszkańcy coraz głośniej wyrażają swoje obawy związane z bezpieczeństwem na pobliskich drogach, które nie są przystosowane do wzmożonego ruchu jaki niewątpliwie nastąpi po zakończeniu budowy mostu.

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.03.2019 r.

Wojewoda Świętokrzyski, Agata Wojtyszek wydała decyzję nr 4/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Borusowa wraz z dojazdami i z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Tym samym Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia, które wygrało przetarg i odpowiada za projekt i wykonanie rozpoczęło realizację tej inwestycji. W środę, 20 marca br. na placu budowy dokonano symbolicznego wbicia łopaty pod inwestycję. W tej historycznej chwili wzięli udział marszałkowie: małopolski Witold Kozłowski i świętokrzyski Andrzej Bętkowski, oraz wicemarszałek małopolski Łukasz Smółka i Marek Jońca z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Obecni byli także Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki oraz parlamentarzyści Wiesław Krajewski, Michał Wojtkiewicz i Krystian Jarubas. Temat budowy mostu na Wiśle w Borusowej towarzyszył mieszkańcom i władzom samorządowym obu województw już od kilku dekad. Jednak ostatnie lata dawały nadzieję, że tą ważną inwestycję w końcu uda się zrealizować. Przede wszystkim władze samorządowe wypracowały kompromis w sprawie współpracy i zabezpieczenia finansowego inwestycji, czego przejawem były pisemne porozumienia jakie zostały podpisane przez marszałków obu województw odpowiednio w 2007 i 2013 roku. Kolejnym kamieniem milowym było uroczyste przekazanie umowy wykonawcy firmie INTERCOR, która ma wybudować most w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Wydarzenie to odbyło się w dniu 16 kwietnia 2018 roku na promie łączącym oba województwa. Same projekty i uzgodnienia środowiskowe trwały prawie rok. Jak deklaruje wykonawca most wraz z dojazdami ma być gotowy w październiku 2020 roku. Inwestycję obejmującą wykonanie projektu oraz roboty budowlane, której koszt wynosi 53 718 870,78 zł brutto, sfinansują samorządy województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Jak wynika z projektu, most na Wiśle ma mieć 677 metrów długości, jezdnię o szerokości 7 metrów i dwa pasy ruchu. Jednak oprócz udogodnień dla kierowców, pamiętano też o pieszych i rowerzystach. Na całej długości przeprawy powstaną chodniki i ścieżka rowerowa. Razem z dojazdami powstanie około 2 km dróg. Trasa rozpocznie się w Nowym Korczynie na skrzyżowaniu drogi krajowej 79 i wojewódzkiej trasy 973 i dalej tą drogą przebiegnie w stronę Małopolski. Inwestycja ma umożliwić połączenie dróg w stronę Tarnowa oraz szybki dostęp do autostrady A4. Zakres robót budowlanych obejmuje zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz urządzeń melioracji szczegółowej, budowę mostu nad rzeką Wisłą wraz z dojazdami, budowę skrzyżowania typu rondo z DK 79 oraz DW 973, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę i przebudowę systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami czy roboty wykończeniowe i porządkowe. Warto wspomnieć, że miejscowości Nowy Korczyn i Borusowa w przeszłości były już połączone mostem, który po zniszczeniu został zastąpiony przeprawą promową. Ten środek transportu między województwami: małopolskim i świętokrzyskim funkcjonuje już prawie 80 lat. Należy jednak zaznaczyć, że równolegle z budową mostu nie ruszają prace związane z budową obwodnicy Borusowej, Hubenic i Kozłowa. Ta inwestycja niestety jest dopiero w sferze projektów, co dla mieszkańców wspomnianych miejscowości jest niepokojące. Duży ruch pojazdów stworzy niebezpieczeństwo na wąskich i krętych drogach. Tym bardziej, że przeprawa w najbliższych latach ma być również objazdem dla pojazdów jadących drogą krajową nr 73 przez Szczucin. Będzie to związane z przebudową zniszczonego i mocno wyeksploatowanego mostu w Szczucinie. Okoliczni mieszkańcy coraz głośniej wyrażają swoje obawy związane z bezpieczeństwem na pobliskich drogach, które nie są przystosowane do wzmożonego ruchu jaki niewątpliwie nastąpi po zakończeniu budowy mostu. Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.03.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe