Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 12/2024
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2024 roku do 15 lipca 2024 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), w związku z pkt VI załącznika do zarządzenia Nr 295/2023 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2024 roku do 15 lipca 2024 roku, zarządzam, co następuje:

  1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2024 roku do 15 lipca 2024 roku. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.
  3. Wykonanie zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

Załącznik do zarządzenia Nr 12/2024
Wójta Gminy Gręboszów
z dnia 8 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIE

Podaje się do wiadomości rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2024 roku do 15 lipca 2024 roku.

Wykaz podmiotów wraz z przyznanymi kwotami dotacji

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania publicznego

Przyznana wysokość dotacji w zł

1.

2.

3.

4.

1

Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa

Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej. Organizacja gminnych turniejów i zawodów.

25 000,00

2

Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyn juniorów i seniorów w zawodach piłki nożnej.

19 000,00

3

Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie

Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”. Prowadzenie szkoleń, treningów.

11 000,00

4

Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach sportowych piłki nożnej.

15 000,00

5

Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” w Radomyślu Wielkim

II Szachy w Gminie Gręboszów

4 500,00

RAZEM

74 500,00

 

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.01.2024 r.

Zarządzenie Nr 12/2024Wójta Gminy Gręboszów z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2024 roku do 15 lipca 2024 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), w związku z pkt VI załącznika do zarządzenia Nr 295/2023 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2024 roku do 15 lipca 2024 roku, zarządzam, co następuje: Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2024 roku do 15 lipca 2024 roku. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów. Wykonanie zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   WójtKrzysztof Gil   Załącznik do zarządzenia Nr 12/2024Wójta Gminy Gręboszówz dnia 8 stycznia 2024 r. OGŁOSZENIE Podaje się do wiadomości rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 10 stycznia 2024 roku do 15 lipca 2024 roku. Wykaz podmiotów wraz z przyznanymi kwotami dotacji   Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Przyznana wysokość dotacji w zł 1. 2. 3. 4. 1 Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej. Organizacja gminnych turniejów i zawodów. 25 000,00 2 Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyn juniorów i seniorów w zawodach piłki nożnej. 19 000,00 3 Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”. Prowadzenie szkoleń, treningów. 11 000,00 4 Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach sportowych piłki nożnej. 15 000,00 5 Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” w Radomyślu Wielkim II Szachy w Gminie Gręboszów 4 500,00 RAZEM 74 500,00     WójtKrzysztof Gil         Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.01.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe