Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

Rozstrzygnięcie ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2014

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 25 czerwca 2014 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

            Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2014 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert zarządzam, co następuje:

§ 1

            Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku na podstawie protokołu prac powołanej Komisji konkursowej.

§ 2

            Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w gminie Gręboszów wraz z kwotą przyznanych środków publicznych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

            Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-)mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2014

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 25 czerwca 2014 r.

 

 

            Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:

 

Nazwa oferenta

Nazwa  zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Ludowy Zespół Sportowy  "Wisła" Borusowa

Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży  i dorosłych na terenie gminy Gręboszów

5 500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy  "Strażak" Karsy

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn juniorów i seniorów w zawodach w piłce nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

12 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy  "Dunajec" Ujście Jezuickie

Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”. Prowadzenie szkoleń, treningów i zawodów dla młodzieży i dorosłych.

5 500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy  "Wolania" Wola Żelichowska

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej drużyny juniorów i seniorów. Organizacja zawodów i imprez sportowych.

10 000,00 zł

 

RAZEM:

33 000,00 zł

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-)mgr Krystyna Świętek

 

 

Zarządzenie Nr 68/2014.pdf

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.06.2014 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 68/2014 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 25 czerwca 2014 r.   w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.             Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2014 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert zarządzam, co następuje: § 1             Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku na podstawie protokołu prac powołanej Komisji konkursowej. § 2             Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w gminie Gręboszów wraz z kwotą przyznanych środków publicznych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3             Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania. § 4             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.     Wójt Gminy Gręboszów (-)mgr Krystyna Świętek         Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2014 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 25 czerwca 2014 r.                 Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:   Nazwa oferenta Nazwa  zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Ludowy Zespół Sportowy  "Wisła" Borusowa Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży  i dorosłych na terenie gminy Gręboszów 5 500,00 zł Ludowy Zespół Sportowy  "Strażak" Karsy Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn juniorów i seniorów w zawodach w piłce nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. 12 000,00 zł Ludowy Zespół Sportowy  "Dunajec" Ujście Jezuickie Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”. Prowadzenie szkoleń, treningów i zawodów dla młodzieży i dorosłych. 5 500,00 zł Ludowy Zespół Sportowy  "Wolania" Wola Żelichowska Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej drużyny juniorów i seniorów. Organizacja zawodów i imprez sportowych. 10 000,00 zł   RAZEM: 33 000,00 zł       Wójt Gminy Gręboszów (-)mgr Krystyna Świętek     Zarządzenie Nr 68/2014.pdf     Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.06.2014 r.  
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe