Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 18°C
wiatr: 23,5 km/h
opady: 0,4 mm

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 169/2024
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 8 lipca 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 oraz z 2024 r. poz. 834) oraz art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), w związku z pkt VI załącznika do zarządzenia Nr 137/2024 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 169/2024
Wójta Gminy Gręboszów
z dnia 8 lipca 2024 r.

OGŁOSZENIE

Podaje się do wiadomości rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Wykaz podmiotów wraz z przyznanymi kwotami dotacji

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania publicznego

Przyznana wysokość dotacji w zł

1.

2.

3.

4.

1

Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa

Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej.

12 000,00

2

Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego na terenie gminy Gręboszów. Udział w rozgrywkach piłki nożnej.

12 000,00

3

Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie

Udział LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej.

18 000,00

4

Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach sportowych piłki nożnej.

14 000,00

5

Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” w Radomyślu Wielkim

III Szachy w Gminie Gręboszów

4 500,00

RAZEM

60 500,00

 

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.07.2024 r.

Zarządzenie Nr 169/2024Wójta Gminy Gręboszów z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 oraz z 2024 r. poz. 834) oraz art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), w związku z pkt VI załącznika do zarządzenia Nr 137/2024 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, zarządzam, co następuje: § 1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     WójtKrzysztof Gil             Załącznik do zarządzenia Nr 169/2024Wójta Gminy Gręboszówz dnia 8 lipca 2024 r. OGŁOSZENIE Podaje się do wiadomości rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 16 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Wykaz podmiotów wraz z przyznanymi kwotami dotacji Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Przyznana wysokość dotacji w zł 1. 2. 3. 4. 1 Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej. 12 000,00 2 Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego na terenie gminy Gręboszów. Udział w rozgrywkach piłki nożnej. 12 000,00 3 Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie Udział LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej. 18 000,00 4 Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach sportowych piłki nożnej. 14 000,00 5 Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” w Radomyślu Wielkim III Szachy w Gminie Gręboszów 4 500,00 RAZEM 60 500,00   WójtKrzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie.169.2024.2024-07-08.docx Pobierz plik Zarządzenie.169.2024.2024-07-08.pdf       Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.07.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe