Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 18°C
wiatr: 23,5 km/h
opady: 0,4 mm

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE Nr 6/2014

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 30 stycznia 2014 r.

 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert zarządzam, co następuje:

 

§ 1

             Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku  na podstawie protokołu prac powołanej Komisji Konkursowej.

§ 2

             Wykaz oferentów, których oferty  wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku w gminie Gręboszów wraz z kwotą   przyznanych środków publicznych  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

             Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-)mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 30 stycznia 2014 r.

 

 

 

            Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od  01 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa

Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży  i dorosłych na terenie gminy Gręboszów

 

5 500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn juniorów i seniorów w zawodach w piłce nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

 

12 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie

Udział drużyny seniorów  LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy B. Prowadzenie szkoleń, treningów i zawodów dla młodzieży i dorosłych.

 

5 500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej drużyny juniorów i seniorów.

 

7 000,00 zł

 

RAZEM:

30 000,00 zł

 

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-)mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014 r.     w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.               Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert zarządzam, co następuje:   § 1              Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku  na podstawie protokołu prac powołanej Komisji Konkursowej. § 2              Wykaz oferentów, których oferty  wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 01 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku w gminie Gręboszów wraz z kwotą   przyznanych środków publicznych  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3              Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania. § 4             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.       Wójt Gminy Gręboszów (-)mgr Krystyna Świętek           Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014 r.                   Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od  01 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:   Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży  i dorosłych na terenie gminy Gręboszów   5 500,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn juniorów i seniorów w zawodach w piłce nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.   12 000,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie Udział drużyny seniorów  LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy B. Prowadzenie szkoleń, treningów i zawodów dla młodzieży i dorosłych.   5 500,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej drużyny juniorów i seniorów.   7 000,00 zł   RAZEM: 30 000,00 zł         Wójt Gminy Gręboszów (-)mgr Krystyna Świętek     Pliki do pobrania Pobierz plik ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014 r.     Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.01.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe