Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 4/2015

Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 16 stycznia 2015 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 20 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2014 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 20 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 20 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku na podstawie protokołu prac powołanej Komisji konkursowej.

§ 2

Wykaz oferentów, których oferty  wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 20 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku w gminie Gręboszów wraz z kwotą   przyznanych środków publicznych  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

mgr Krystyna Świętek   

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 16 stycznia 2015 r.

 

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od 20 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa

Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów

 

 

5 500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn juniorów i seniorów w zawodach w piłce nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

 

 

12 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie

Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”. Prowadzenie szkoleń, treningów i zawodów dla młodzieży i dorosłych.

 

5 500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej drużyny seniorów.

 

5 500,00 zł

 

RAZEM:

28 500,00 zł

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

mgr Krystyna Świętek   

 

 

Zarządzenie Nr 4/2015.pdf

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.01.2015 r.

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 20 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 10 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.), w związku z pkt VI załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2014 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 20 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz powołaniu komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert zarządzam, co następuje: § 1 Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 20 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku na podstawie protokołu prac powołanej Komisji konkursowej. § 2 Wykaz oferentów, których oferty  wybrano do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 20 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku w gminie Gręboszów wraz z kwotą   przyznanych środków publicznych  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 3 Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.       Wójt Gminy Gręboszów mgr Krystyna Świętek          Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 16 stycznia 2015 r.   Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Gręboszów w okresie od 20 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych:   Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów     5 500,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów, udział drużyn juniorów i seniorów w zawodach w piłce nożnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.     12 000,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”. Prowadzenie szkoleń, treningów i zawodów dla młodzieży i dorosłych.   5 500,00 zł Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej drużyny seniorów.   5 500,00 zł   RAZEM: 28 500,00 zł     Wójt Gminy Gręboszów mgr Krystyna Świętek        Zarządzenie Nr 4/2015.pdf       Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.01.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe