Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
poniedziałek
27 czerwca
temperatura: 21°C
wiatr: 14,2 km/h
opady: 0,0 mm

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego KapitLudzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.1.

Projekt jest skierowany do absolwenw (do 12 m-cy od wydania świadectwa ukończenia szkoły) pozostających bez zatrudnienia zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotnej/poszukuce pracy w wieku 15-27 lat zamieszkujących powiat gorlicki, dąbrowski i tarnowski.

 

W ramach projektu oferujemy:

- doradztwo zawodowe przed szkoleniem

- szkolenia - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkol. Zajęcia będą odbywały się w ciągu tygodnia i zakończą się egzaminem. Kandydaci otrzymają materiały szkoleniowe adekwatne do tematyki szkoleń (m.in. fachową literaturę, prezentacje z wykładów itp.) oraz stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

- staże zawodowe - dla większości uczestników są przewidziane w projekcie staże zawodowe trwające 4 miesiące. Staże będą odbywały się u lokalnych pracodawców na podstawie umowy między Projektodawcą a pracodawcą i stażystą. Stażyści w okresie odbywania stażu otrzymają stypendium w wysokci 1500,00 zł brutto/m-c wypłacane po zakończeniu każdego miesiąca proporcjonalnie do przeprowadzonego okresu.

 

Uczestnicy, którzy nie uzyskają zatrudnienia do czasu zakczenia staży zawodowych zostaną objęci programem pośrednictwa pracy.

 

Więcej informacji w biurze projektu oraz na stronie www.absolwent.fundacjarozwoju.org.pl i pod nr telefonu (014) 6848824

 files/pliki/aktualnosci/2013/09wrzesien/pracy otwarty dla wszystkich/abs-A5-2.jpg

 

Wprowadzenie: M. Janowiec 18.09.2013 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.1. Projekt jest skierowany do absolwentów (do 12 m-cy od wydania świadectwa ukończenia szkoły) pozostających bez zatrudnienia zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotnej/poszukujące pracy w wieku 15-27 lat zamieszkujących powiat gorlicki, dąbrowski i tarnowski.   W ramach projektu oferujemy: - doradztwo zawodowe przed szkoleniem - szkolenia - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń. Zajęcia będą odbywały się w ciągu tygodnia i zakończą się egzaminem. Kandydaci otrzymają materiały szkoleniowe adekwatne do tematyki szkoleń (m.in. fachową literaturę, prezentacje z wykładów itp.) oraz stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu. - staże zawodowe - dla większości uczestników są przewidziane w projekcie staże zawodowe trwające 4 miesiące. Staże będą odbywały się u lokalnych pracodawców na podstawie umowy między Projektodawcą a pracodawcą i stażystą. Stażyści w okresie odbywania stażu otrzymają stypendium w wysokości 1500,00 zł brutto/m-c wypłacane po zakończeniu każdego miesiąca proporcjonalnie do przeprowadzonego okresu.   Uczestnicy, którzy nie uzyskają zatrudnienia do czasu zakończenia staży zawodowych zostaną objęci programem pośrednictwa pracy.   Więcej informacji w biurze projektu oraz na stronie www.absolwent.fundacjarozwoju.org.pl i pod nr telefonu (014) 6848824     Wprowadzenie: M. Janowiec 18.09.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe