Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
sobota
1 października
temperatura: 12°C
wiatr: 3,4 km/h
opady: 0,0 mm

Statystyczne Badania Ankietowe w 2017r. oraz Statystyczne Badania Rolnicze w 2017r.

Statystyczne Badania Ankietowe w 2017r.

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizacje i realizacje na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie.

Badania gospodarstw domowych

- Budżety gospodarstw domowych (formularze: BR-01, BR-01a, BR-04), w każdym miesiącu roku kalendarzowego;

- Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych (formularz DS-50), miesiące: styczeń;

- Kondycja gospodarstw domowych (formularz KGD), w pierwszym tygodniu każdego miesiąca roku kalendarzowego;

- Badanie aktywności ekonomicznej ludności (formularze: ZG, ZD), w każdym tygodniu roku kalendarzowego;

- Pracujący na własny rachunek (formularz ZD-R), miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec;

- Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (formularz PKZ), miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec, październik;

- Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (formularze: SSI-10G, SSI-10I), miesiące: kwiecień, maj,

- Europejskie badanie warunków życia ludności (formularze: EU-SILC-G, EU-SILC-I), miesiące: kwiecień, maj;

- Kształcenie dorosłych (formularz KD), miesiące: styczeń, luty.

Badania cen

- Ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych – realizowane co miesiąc w celowo dobranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych, bankach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, aptekach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, przedszkolach, żłobkach, zakładach budowlanych, stacjach benzynowych, jednostkach ubezpieczeniowych i usługowych.

- Ceny w rolnictwie – badanie jest realizowane na formularzu R-CT w każdym miesiącu roku kalendarzowego, na wybranych targowiskach mieszczących sie na terenie województwa małopolskiego.

Badania na granicy

- Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej – badanie jest realizowane na formularzach BRG i BRGp przez cały rok kalendarzowy, na przejściach granicznych w Chyżnem i Chochołowie.

- Podróże nierezydentów do Polski (formularz PDP) - badanie jest realizowane przez cały rok kalendarzowy, na przejściach granicznych: Chyżne, Leluchów, Balice oraz w ich otoczeniu.

 

Z góry dziękujemy Państwu za podjecie współpracy z naszymi ankieterami.

Szczegółowe informacje na temat badan ankietowych realizowanych przez statystykę publiczna można uzyskać w Wydziale Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie, pod numerem telefonu 12 656 30 32, na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl lub Urzędu Statystycznego w Krakowie: www.krakow.stat.gov.pl

 

 

Statystyczne Badania Rolnicze w 2017r.

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metoda wywiadu bezpośredniego lub metoda wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie internetowej:

https://rolnictwo.stat.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny przygotował odpowiednią aplikacje. Po zalogowaniu do aplikacji można wypełnić i przesłać formularze do Głównego Urzędu Statystycznego. W 2017 roku badania realizowane są w następujących terminach:

styczeń  Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

marzec Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)

czerwiec - lipiec Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S), Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B), Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)

lipiec Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

sierpień Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb)

listopad Badanie plonów niektórych ziemiopłodów (formularz R-r-pw), Badanie sadów według gatunków i odmian (formularz R-r-s)

grudzień Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S), Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)

 

Z góry dziękujemy Państwu za podjecie współpracy z naszymi ankieterami.

Szczegółowe informacje na temat rolniczych badan ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można uzyskać korzystając z infolinii 22 279 99 99 lub w Wydziale Badan Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie pod numerem telefonu 12 656 30 32 lub 12 656 33 45 wew. 37.

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/02luty/Statystyczne Badania Rolnicze w 2017/1.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2017/02luty/Statystyczne Badania Rolnicze w 2017/2.JPG

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.02.2017 r.

Statystyczne Badania Ankietowe w 2017r. Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizacje i realizacje na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Badania gospodarstw domowych - Budżety gospodarstw domowych (formularze: BR-01, BR-01a, BR-04), w każdym miesiącu roku kalendarzowego; - Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych (formularz DS-50), miesiące: styczeń; - Kondycja gospodarstw domowych (formularz KGD), w pierwszym tygodniu każdego miesiąca roku kalendarzowego; - Badanie aktywności ekonomicznej ludności (formularze: ZG, ZD), w każdym tygodniu roku kalendarzowego; - Pracujący na własny rachunek (formularz ZD-R), miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec; - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (formularz PKZ), miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec, październik; - Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (formularze: SSI-10G, SSI-10I), miesiące: kwiecień, maj, - Europejskie badanie warunków życia ludności (formularze: EU-SILC-G, EU-SILC-I), miesiące: kwiecień, maj; - Kształcenie dorosłych (formularz KD), miesiące: styczeń, luty. Badania cen - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych – realizowane co miesiąc w celowo dobranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych, bankach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, aptekach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, przedszkolach, żłobkach, zakładach budowlanych, stacjach benzynowych, jednostkach ubezpieczeniowych i usługowych. - Ceny w rolnictwie – badanie jest realizowane na formularzu R-CT w każdym miesiącu roku kalendarzowego, na wybranych targowiskach mieszczących sie na terenie województwa małopolskiego. Badania na granicy - Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej – badanie jest realizowane na formularzach BRG i BRGp przez cały rok kalendarzowy, na przejściach granicznych w Chyżnem i Chochołowie. - Podróże nierezydentów do Polski (formularz PDP) - badanie jest realizowane przez cały rok kalendarzowy, na przejściach granicznych: Chyżne, Leluchów, Balice oraz w ich otoczeniu.   Z góry dziękujemy Państwu za podjecie współpracy z naszymi ankieterami. Szczegółowe informacje na temat badan ankietowych realizowanych przez statystykę publiczna można uzyskać w Wydziale Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie, pod numerem telefonu 12 656 30 32, na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl lub Urzędu Statystycznego w Krakowie: www.krakow.stat.gov.pl     Statystyczne Badania Rolnicze w 2017r. Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metoda wywiadu bezpośredniego lub metoda wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie internetowej: https://rolnictwo.stat.gov.pl Główny Urząd Statystyczny przygotował odpowiednią aplikacje. Po zalogowaniu do aplikacji można wypełnić i przesłać formularze do Głównego Urzędu Statystycznego. W 2017 roku badania realizowane są w następujących terminach: styczeń  Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) marzec Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S) czerwiec - lipiec Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S), Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B), Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR) lipiec Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) sierpień Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb) listopad Badanie plonów niektórych ziemiopłodów (formularz R-r-pw), Badanie sadów według gatunków i odmian (formularz R-r-s) grudzień Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S), Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)   Z góry dziękujemy Państwu za podjecie współpracy z naszymi ankieterami. Szczegółowe informacje na temat rolniczych badan ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można uzyskać korzystając z infolinii 22 279 99 99 lub w Wydziale Badan Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie pod numerem telefonu 12 656 30 32 lub 12 656 33 45 wew. 37.     Pliki do pobrania Pobierz plik Statystyczne Badania Ankietowe w 2017r..pdf Pobierz plik Statystyczne Badania Rolnicze w 2017 r.pdf                 Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.02.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe