Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
23 września
temperatura: 15°C
wiatr: 10,3 km/h
opady: 0,0 mm

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gręboszów

Wójt Gminy, GCKiCz w Gręboszowie oraz LZS „Wolania” Wola Żelichowska zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału w otwartym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gręboszów.

Zawody odbędą się 20 stycznia 2019 roku o godz. 13.00 na hali sportowej w Gręboszowie.

Zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gręboszów do 17 stycznia. Wszelkie informacje na temat turnieju można uzyskać u organizatorów.

 

Wójt      

     (-) Krzysztof Gil

 

 

REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

 I. Cel zawodów

Celem imprezy jest popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym. Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu. Upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży.

II. Termin zawodów i miejsce

Gminny Turniej Piłki Siatkowej odbędzie się dnia 20.01.2019 na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gręboszowie. Planowana godzina rozpoczęcia turnieju: 13.00.

 

III. Organizatorzy

Wójt Gminy Gręboszów

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie

LZS „Wolania” Wola Żelichowska

 

IV. Kategoria wiekowa

W turnieju mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Dopuszcza się udział zawodnika niepełnoletniego ale za zgodą opiekuna prawnego. Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Gręboszów.

 

V. Zgłoszenia

Zgłoszenie drużyny należy dostarczyć organizatorom do dnia 17 stycznia 2019 r. Pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny. Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników. Ostateczną listę zatwierdza Organizator. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: www.greboszow.pl

 

VI. Uczestnictwo

1.Zespoły mogą składać się maksymalnie z 8 zawodników (6 na boisku + 2 rezerwowych).

2. Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników.

3. Zespoły zagrają każdy z każdym lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (w grupie gra każdy z każdym, zwycięzcy grup grają o miejsce pierwsze i drugie, drugie drużyny grają o miejsce trzecie i czwarte).

 

VII. Przepisy gry

1. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych par do turnieju.

2. Zespoły występują w składach sześcioosobowych + 2 osoby rezerwowe.

3. Zawodnicy występują w strojach sportowych oraz sportowym miękkim obuwiu.

4. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków.

5. Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów (2x25 pkt). Set trzeci w przypadku remisu rozgrywany będzie jako tie-break do 15 punktów.

6. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS.

7. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów (Organizator).

8. Losowanie grup/drabinki turniejowej odbędzie się w dniu turnieju.

 

VIII. Punktacja

1. Za wygrany mecz 1 punkt

    Za przegrany mecz 0 punktów

2. Kolejność miejsc - decyduje liczba zdobytych punktów.

3. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

a/ różnica setów - większa ilość wygranych setów,

b/ wynik bezpośredniego spotkania.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Uzyskanie zgody rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.

2. Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.

3. Kierownik drużyny zobowiązany jest do zebrania danych osobowych całej drużyny.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas turnieju.

6. Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.

7. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.

8. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w porozumieniu z kierownikami drużyn.

10. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.

11. Szczegółowe informacje dotyczące turnieju można uzyskać pod numerem telefonu: 14 6416002 wew. 14

 

 

Wójt      

     (-) Krzysztof Gil

 

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2019/01styczen/Siatkowka/Siatkowka_2019.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.01.2019 r.

Wójt Gminy, GCKiCz w Gręboszowie oraz LZS „Wolania” Wola Żelichowska zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału w otwartym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gręboszów. Zawody odbędą się 20 stycznia 2019 roku o godz. 13.00 na hali sportowej w Gręboszowie. Zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gręboszów do 17 stycznia. Wszelkie informacje na temat turnieju można uzyskać u organizatorów.   Wójt            (-) Krzysztof Gil     REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW  I. Cel zawodów Celem imprezy jest popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym. Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu. Upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży. II. Termin zawodów i miejsce Gminny Turniej Piłki Siatkowej odbędzie się dnia 20.01.2019 na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gręboszowie. Planowana godzina rozpoczęcia turnieju: 13.00.   III. Organizatorzy Wójt Gminy Gręboszów Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie LZS „Wolania” Wola Żelichowska   IV. Kategoria wiekowa W turnieju mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Dopuszcza się udział zawodnika niepełnoletniego ale za zgodą opiekuna prawnego. Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Gręboszów.   V. Zgłoszenia Zgłoszenie drużyny należy dostarczyć organizatorom do dnia 17 stycznia 2019 r. Pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny. Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników. Ostateczną listę zatwierdza Organizator. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: www.greboszow.pl   VI. Uczestnictwo 1.Zespoły mogą składać się maksymalnie z 8 zawodników (6 na boisku + 2 rezerwowych). 2. Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników. 3. Zespoły zagrają każdy z każdym lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (w grupie gra każdy z każdym, zwycięzcy grup grają o miejsce pierwsze i drugie, drugie drużyny grają o miejsce trzecie i czwarte).   VII. Przepisy gry 1. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych par do turnieju. 2. Zespoły występują w składach sześcioosobowych + 2 osoby rezerwowe. 3. Zawodnicy występują w strojach sportowych oraz sportowym miękkim obuwiu. 4. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków. 5. Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów (2x25 pkt). Set trzeci w przypadku remisu rozgrywany będzie jako tie-break do 15 punktów. 6. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS. 7. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów (Organizator). 8. Losowanie grup/drabinki turniejowej odbędzie się w dniu turnieju.   VIII. Punktacja 1. Za wygrany mecz 1 punkt     Za przegrany mecz 0 punktów 2. Kolejność miejsc - decyduje liczba zdobytych punktów. 3. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno: a/ różnica setów - większa ilość wygranych setów, b/ wynik bezpośredniego spotkania.   IX. Postanowienia końcowe 1. Uzyskanie zgody rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn. 2. Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami. 3. Kierownik drużyny zobowiązany jest do zebrania danych osobowych całej drużyny. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas turnieju. 6. Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów. 7. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju. 8. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator. 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w porozumieniu z kierownikami drużyn. 10. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 11. Szczegółowe informacje dotyczące turnieju można uzyskać pod numerem telefonu: 14 6416002 wew. 14     Wójt            (-) Krzysztof Gil     Pliki do pobrania Pobierz plik Zgloszenie zawodnikow.doc Pobierz plik zgoda rodzica.doc                   Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.01.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe