Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 23,6 km/h
opady: 0,0 mm

Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Gręboszów

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza na Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Gręboszów. Zawody odbędą się w sobotę, 17 lutego br. o godzinie 11.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Gręboszowie. Celem turnieju jest popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy Gręboszów oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Turniej adresowany jest do amatorów, mieszkańców gminy Gręboszów. Wszystkich zawodników biorących udział w turnieju obowiązuje obuwie sportowe. Zapisy przyjmowane są bezpośrednio przed turniejem.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

  1. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy (materiał fotograficzny i filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
  3. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników turnieju nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
  4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
  5. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.

 

Turniej tenisa stołowego

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.02.2024 r.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza na Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Gręboszów. Zawody odbędą się w sobotę, 17 lutego br. o godzinie 11.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Gręboszowie. Celem turnieju jest popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy Gręboszów oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Turniej adresowany jest do amatorów, mieszkańców gminy Gręboszów. Wszystkich zawodników biorących udział w turnieju obowiązuje obuwie sportowe. Zapisy przyjmowane są bezpośrednio przed turniejem. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych: Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy (materiał fotograficzny i filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników turnieju nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.             Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.02.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe