Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
poniedziałek
26 września
temperatura: 9°C
wiatr: 6,2 km/h
opady: 0,0 mm

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” - powiat dąbrowski

OGŁOSZENIE O NABORZE IX EDYCJA

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.

 OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” - powiat dąbrowski.

 

Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

- dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy dotacja w wysokości 29 000,00 zł

- dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego). 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 30 lat i więcej
 • pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne (nie trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy!)
 • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
 • które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:
  • osoby powyżej 30 roku życia
  • osoby bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 660 osób.

  

Proces rekrutacji trwa od 14.02.02019 do 27.02.2019 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00:

-  osobiście w Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska

ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adresy:

Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska

ul. Oleśnicka 3,

 Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie  można uzyskać na stronie internetowej:

www.twojaszansa.pakd.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE IX EDYCJA PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.  OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” - powiat dąbrowski.   Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci: - dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego), - umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy dotacja w wysokości 29 000,00 zł - dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).  Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria: wiek 30 lat i więcej pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne (nie trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy!) zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego które należą do co najmniej 1 z poniższych grup: osoby powyżej 30 roku życia osoby bezrobotne osoby niepełnosprawne osoby o niskich kwalifikacjach kobiety Do projektu zakwalifikowanych zostanie 660 osób.    Proces rekrutacji trwa od 14.02.02019 do 27.02.2019  Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00: -  osobiście w Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962 - za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adresy: Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska ul. Oleśnicka 3,  Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie  można uzyskać na stronie internetowej: www.twojaszansa.pakd.pl UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.02.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe