Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
wtorek
27 września
temperatura: 13°C
wiatr: 13,3 km/h
opady: 0,2 mm

Uchwała Nr 1/2014 z dnia 24 września 2014 roku Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie

w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego komisji.

            Na podstawie art. 161 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, / tj. Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. / oraz §3 Regulaminu Terytorialnej Komisji Wyborczej stanowiącego załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Stwierdza się , że w wyniku przeprowadzonego głosowania

            Przewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie 

wybrano Pana Wiesława Lizaka.

 

§ 2.

Stwierdza się, że w  wyniku przeprowadzonego głosowania

            Zastępcą Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej

wybrano Panią Annę Barbarę Tomaski.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisy Członków Komisji:

1. Wiesław Lizak

2. Wytrwał Aneta

3. Maria Gardulska

4. Ewa Sobota

5. Anna Tamasik

6. Jolanta Apryasz

 

 

Uchwała Nr 1/2014 z dnia 24 września 2014 roku Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie.pdf

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.09.2014 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego komisji.             Na podstawie art. 161 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, / tj. Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. / oraz §3 Regulaminu Terytorialnej Komisji Wyborczej stanowiącego załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie uchwala, co następuje:   § 1. Stwierdza się , że w wyniku przeprowadzonego głosowania             Przewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie  wybrano Pana Wiesława Lizaka.   § 2. Stwierdza się, że w  wyniku przeprowadzonego głosowania             Zastępcą Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej wybrano Panią Annę Barbarę Tomaski.   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       Podpisy Członków Komisji: 1. Wiesław Lizak 2. Wytrwał Aneta 3. Maria Gardulska 4. Ewa Sobota 5. Anna Tamasik 6. Jolanta Apryasz     Uchwała Nr 1/2014 z dnia 24 września 2014 roku Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie.pdf   Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.09.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe