Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Pan Eugeniusz Borek został wybrany na Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maria Gardulska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.09.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie   uchwala, co następuje:   § 1. Pan Eugeniusz Borek został wybrany na Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Maria Gardulska       Pliki do pobrania Pobierz plik Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 11 września 2018 r.               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.09.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe