Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
4 grudnia
temperatura: 2°C
wiatr: 11,3 km/h
opady: 0,0 mm

Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów na radnego gminy w dziewięciu okręgach wyborczych

 

            Na podstawie art. 434 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.), Gminne Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§1.

            Ze względu na fakt, iż w okręgach wyborczych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 11, nr 13, nr 14, nr 15, pomimo wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń i przedłużeniu terminu dokonania zgłoszeń o 5 dni, tj. do dnia 13 października 2014 roku, została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów na radnych, w okręgach tych nie zostaną przeprowadzone wybory radnych do Rady Gminy Gręboszów. Dotyczy to okręgów:

1) nr 1   – Bieniaszowice i Okręg (Granice okręgu stanowią granice sołectw),

2) nr 2   – Ujście Jezuickie (Granicą okręgu jest  część sołectwa Ujście Jezuickie obejmująca numery domów: 2-3, 5-39, 41, 45-64, 66-84, 86-95, 97-113.),

3) nr 3   – Biskupice i Zawierzbie oraz część Ujścia Jezuickiego (Granice okręgu stanowią granice sołectw Biskupice i Zawierzbie oraz numery domów: 4, parzyste:40-42, 43-44, 65, 85, 96 sołectwa Ujście Jezuickie.),

4) nr 4   – Borusowa I (Zamoście, Błonie - Kamerun), (Granicą okręgu jest część sołectwa Borusowa obejmująca numery domów: 5-6, 25, 39-43, 46-49, nieparzyste:51-61, 62-64, 67, 71, parzyste:76-84, 85, 89-90, 92-98, 105-108, 113, 120-123.),

5) nr 5   – Borusowa II (Stara Droga, Nowa Droga, Skrzynka), (Granicą okręgu jest część sołectwa Borusowa obejmująca numery domów: 1-4, 7-24, 26-38, 44-45, parzyste:50-60, parzyste:66-68, 69-70, 72-75, nieparzyste:77-83, 86-88, 91, 99-104, 110-111, 114-116.),

6) nr 11 – Gręboszów I (Przykońce), (Granice okręgu stanowi część sołectwa Gręboszów obejmująca numery domów: 1-15, 17-32, 34-40, nieparzyste:53-57, 60-62, 69-70, nieparzyste:73-75, 76-77, nieparzyste:79-81, 82, 87-90, 95-104, 106, parzyste:112-116, 119-121, 125-129, 133, parzyste:136-138, 151, nieparzyste:155-157.),

7) nr 13 – Lubiczko (Granice okręgu stanowi granica sołectwa),

8) nr 14 – Wola Gręboszowska (Granice okręgu stanowi granica sołectwa),

9) nr 15 – Karsy (Granice okręgu stanowi granica sołectwa).

§2.

            Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący          

Gminnej Komisji Wyborczej

w Gręboszowie          

 

Wiesław Lizak          

 

 

 

Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 15 października 2014 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów na radnego gminy w dziewięciu okręgach wyborczych.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.10.2014 r.

w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów na radnego gminy w dziewięciu okręgach wyborczych               Na podstawie art. 434 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.), Gminne Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §1.             Ze względu na fakt, iż w okręgach wyborczych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 11, nr 13, nr 14, nr 15, pomimo wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń i przedłużeniu terminu dokonania zgłoszeń o 5 dni, tj. do dnia 13 października 2014 roku, została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów na radnych, w okręgach tych nie zostaną przeprowadzone wybory radnych do Rady Gminy Gręboszów. Dotyczy to okręgów: 1) nr 1   – Bieniaszowice i Okręg (Granice okręgu stanowią granice sołectw), 2) nr 2   – Ujście Jezuickie (Granicą okręgu jest  część sołectwa Ujście Jezuickie obejmująca numery domów: 2-3, 5-39, 41, 45-64, 66-84, 86-95, 97-113.), 3) nr 3   – Biskupice i Zawierzbie oraz część Ujścia Jezuickiego (Granice okręgu stanowią granice sołectw Biskupice i Zawierzbie oraz numery domów: 4, parzyste:40-42, 43-44, 65, 85, 96 sołectwa Ujście Jezuickie.), 4) nr 4   – Borusowa I (Zamoście, Błonie - Kamerun), (Granicą okręgu jest część sołectwa Borusowa obejmująca numery domów: 5-6, 25, 39-43, 46-49, nieparzyste:51-61, 62-64, 67, 71, parzyste:76-84, 85, 89-90, 92-98, 105-108, 113, 120-123.), 5) nr 5   – Borusowa II (Stara Droga, Nowa Droga, Skrzynka), (Granicą okręgu jest część sołectwa Borusowa obejmująca numery domów: 1-4, 7-24, 26-38, 44-45, parzyste:50-60, parzyste:66-68, 69-70, 72-75, nieparzyste:77-83, 86-88, 91, 99-104, 110-111, 114-116.), 6) nr 11 – Gręboszów I (Przykońce), (Granice okręgu stanowi część sołectwa Gręboszów obejmująca numery domów: 1-15, 17-32, 34-40, nieparzyste:53-57, 60-62, 69-70, nieparzyste:73-75, 76-77, nieparzyste:79-81, 82, 87-90, 95-104, 106, parzyste:112-116, 119-121, 125-129, 133, parzyste:136-138, 151, nieparzyste:155-157.), 7) nr 13 – Lubiczko (Granice okręgu stanowi granica sołectwa), 8) nr 14 – Wola Gręboszowska (Granice okręgu stanowi granica sołectwa), 9) nr 15 – Karsy (Granice okręgu stanowi granica sołectwa). §2.             Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.   Przewodniczący           Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie             Wiesław Lizak                 Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 15 października 2014 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów na radnego gminy w dziewięciu okręgach wyborczych.pdf                 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.10.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe