Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
15 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Gręboszów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 410 § 7 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gmina Komisja Wyborcza w Gręboszowie uchwala, co następuje

 

 

§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego w dniu 20 października 2014 r. losowania, listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 pkt. 1 Kodeksu wyborczego, przyznano następujące numery:

 

Nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA NASZ DOM

Nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY

 

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

 

 

 

Przewodniczący        

Gminnej Komisji Wyborczej

 w Gręboszowie        

 

Wiesław Lizak         

 

 

Uchwała Nr 4/2014.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.10.2014 r.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Gręboszów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   Na podstawie art. 410 § 7 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gmina Komisja Wyborcza w Gręboszowie uchwala, co następuje     § 1. W wyniku przeprowadzonego w dniu 20 października 2014 r. losowania, listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 pkt. 1 Kodeksu wyborczego, przyznano następujące numery:   Nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA NASZ DOM Nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.       Przewodniczący         Gminnej Komisji Wyborczej  w Gręboszowie           Wiesław Lizak              Uchwała Nr 4/2014.pdf                 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.10.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe