Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
23 września
temperatura: 15°C
wiatr: 10,3 km/h
opady: 0,0 mm

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej w Gręboszowie

Bitwa Warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisłą zalicza się do najważniejszych bitew w dziejach nie tylko Polski ale i całej Europy. Bohaterska postawa polskich żołnierzy z 1920 roku uchroniła nasz kontynent przed ofensywą Armii Czerwonej skierowaną na zachód Europy. Ekspansja bolszewizmu została zatrzymana a Polacy mogli nadal cieszyć się odzyskaną w 1918 roku wolnością.

W tym roku mija 100 lat od tych wydarzeń, które na stałe zapisały się na kartach historii Europy. Rok 2020 został ustanowiony „Rokiem Bitwy Warszawskiej” w drodze uchwały Sejmu RP oraz uchwały Senatu RP. Z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej na terenie naszej gminy zrodziła się idea uczczenia pamięci i oddania czci obrońcom Ojczyzny z 1920 roku poprzez ufundowanie pamiątkowej tablicy. W dniu 23 sierpnia 2020 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej, usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. WNMP w Gręboszowie, której przewodniczył ks. infułat Adam Kokoszka w koncelebrze ks. dra Ryszarda Banacha oraz ks. Wiesława Babiarza – proboszcza tutejszej parafii. W wygłoszonej homilii ks. infułat odniósł się do tej wyjątkowej rocznicy. Podkreślił, że w tym dniu w gręboszowskiej świątyni „zgromadziły nas trzy wartości: wiara, pamięć i odpowiedzialność” i to na nich zogniskowane były rozważania ks. Adama Kokoszki. Wspomniał dlaczego Bitwa Warszawska do dzisiaj nazywana jest Cudem nad Wisłą. Zaznaczył także, jak ważne było zawierzenie wszystkich spraw Matce Boskiej. Wspomniał również, że „(…) w tej wojnie walczyli też mieszkańcy Ziemi Gręboszowskiej i okolic. Ich odwaga i bohaterstwo płynące z miłości do Ojczyzny, zostaną dziś w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej – jednej z najważniejszych bitew XX wieku – utrwalone na pomniku niepodległości i omodlone w tej Mszy świętej. Należy również wspomnieć, że w tej wojnie walczył również, jako oficer i dowódca kompanii, wybitny Syn Ziemi Gręboszowskiej – późniejszy major i dowódca polskiej placówki na Westerplatte – Henryk Sucharski. Za bohaterską postawę w czasie walk z bolszewikami otrzymał order Virtuti Militari i Krzyż Waleczny”. Ks. infułat podkreślił, jak ważna również dzisiaj, jest jedność i współpraca ponad istniejącymi podziałami. Na koniec powiedział: „Niech tablica umieszczona na pomniku niepodległości tu w Gręboszowie będzie wyrazem nie tylko naszej wdzięcznej historycznej pamięci o bohaterach dawnych lat, ale niech mobilizuje nas współczesnych do naśladowania ich wiary i determinacji w walce z tym wszystkim, co chce osłabić ducha naszej narodowej tożsamości (…)”.

Po uroczystej Eucharystii nastąpił przemarsz pod tablicę pamiątkową umieszczoną w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika powstałego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysty przemarsz uświetniły poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, jednostek OSP i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczucina pod batutą Jarosława Dzięgiela, wraz z solistką Gabrielą Sołtys. Ta część uroczystości rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Bogdan Bigos, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, który powitał wszystkich gości oraz mieszkańców Gminy Gręboszów, przybyłych na tą wyjątkową ceremonię. Ponadto wspomniał, że „Bitwa Warszawska określana „Cudem nad Wisłą” była jedną z 18 przełomowych bitew w historii świata. Niech ten dzień skłania nas wszystkich do głębokiej refleksji nad historią, kiedy składamy hołd tym wszystkim, którzy z wielkim poświęceniem walczyli o wolność i niepodległość Polski.” Wspomniał również, jak narodziła się idea ufundowania pamiątkowej tablicy: „Rok 2020 jest rokiem rocznicowym. W naszej Ojczyźnie podczas licznych wydarzeń patriotycznych, religijnych słyszymy w wystąpieniach nawiązywanie do szczególnego wydarzenia jakim jest stulecie Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”. Niezwykłe męstwo oraz ogromna wiara w ocalenie Ojczyzny okupiona została ogromem ofiar, także mieszkańców naszej gminy i okolic. Dla upamiętnienia bohaterskiej postawy naszych rodaków – powstała inicjatywa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej ufundowania tablicy. To wyraz wdzięczności naszym ojcom, dziadkom, którzy walcząc i ginąc za Ojczyznę zapłacili cenę najwyższą.” Wyraził również wdzięczność wszystkim fundatorom i osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: profesor Stanisław Koziara – członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, Zdzisław Kogut – zastępca wójta gminy Gręboszów, Jan Kowal – przedsiębiorca, prezes zarządu firmy „Vivento” oraz Bogdan Bigos – prezes Stowarzyszenia MZG. Aktu poświęcenia tablicy pamięci dokonali: ks. infułat Adam Kokoszka, ks. dr Ryszard Banach, ks. Wiesław Babiarz oraz ks. Marian Kujda.

W imieniu samorządu gminy Gręboszów głos zabrał Zdzisław Kogut, który podziękował członkom Stowarzyszenia, za cenną inicjatywę i dar pamięci. Na zakończenie uroczystości, dla uczczenia pamięci i oddania czci obrońcom Ojczyzny z 1918 i 1920 roku, przedstawiciele samorządu gminy, powiatu i stowarzyszenia złożyli wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej oraz przed pomnikiem dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystość poprowadził Wiesław Lizak – dyrektor GCKiCz w Gręboszowie, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: ks. infułat Adam Kokoszka, ks. dr Ryszard Banach, ks. Wiesław Babiarza – proboszcz parafii Gręboszów, ks. Marian Kujda – proboszcz parafii Borusowa, profesor Stanisław Koziara – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Andrzej Giza – członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego, Kazimierz Olearczyk – wójt gminy Bolesław, Krzysztof Korzec – wójt gminy Mędrzechów, Zdzisław Kogut – zastępca wójta gminy Gręboszów, Stanisław Świętek – dyrektor SG ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, Edyta Dąbroś – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gręboszów, Stanisław Dubiel, Wiesław Wytrwał, Franciszek Dymon – radni rady gminy Gręboszów, Jerzy Misterka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, Jan Kowal – prezes Zarządu Firmy „Vivento”, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, mieszkańcy gminy Gręboszów.

Autorem projektu tablicy pamiątkowej jest Dominik Krawiec. Tablica została wykonana przez Pracownię Ślusarstwa Artystycznego „Arkadia” Rafał Kieć. Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, zaś fundatorami – członkowie stowarzyszenia. Partnerem wydarzenia było Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.08.2020 r.

Bitwa Warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisłą zalicza się do najważniejszych bitew w dziejach nie tylko Polski ale i całej Europy. Bohaterska postawa polskich żołnierzy z 1920 roku uchroniła nasz kontynent przed ofensywą Armii Czerwonej skierowaną na zachód Europy. Ekspansja bolszewizmu została zatrzymana a Polacy mogli nadal cieszyć się odzyskaną w 1918 roku wolnością. W tym roku mija 100 lat od tych wydarzeń, które na stałe zapisały się na kartach historii Europy. Rok 2020 został ustanowiony „Rokiem Bitwy Warszawskiej” w drodze uchwały Sejmu RP oraz uchwały Senatu RP. Z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej na terenie naszej gminy zrodziła się idea uczczenia pamięci i oddania czci obrońcom Ojczyzny z 1920 roku poprzez ufundowanie pamiątkowej tablicy. W dniu 23 sierpnia 2020 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej, usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. WNMP w Gręboszowie, której przewodniczył ks. infułat Adam Kokoszka w koncelebrze ks. dra Ryszarda Banacha oraz ks. Wiesława Babiarza – proboszcza tutejszej parafii. W wygłoszonej homilii ks. infułat odniósł się do tej wyjątkowej rocznicy. Podkreślił, że w tym dniu w gręboszowskiej świątyni „zgromadziły nas trzy wartości: wiara, pamięć i odpowiedzialność” i to na nich zogniskowane były rozważania ks. Adama Kokoszki. Wspomniał dlaczego Bitwa Warszawska do dzisiaj nazywana jest Cudem nad Wisłą. Zaznaczył także, jak ważne było zawierzenie wszystkich spraw Matce Boskiej. Wspomniał również, że „(…) w tej wojnie walczyli też mieszkańcy Ziemi Gręboszowskiej i okolic. Ich odwaga i bohaterstwo płynące z miłości do Ojczyzny, zostaną dziś w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej – jednej z najważniejszych bitew XX wieku – utrwalone na pomniku niepodległości i omodlone w tej Mszy świętej. Należy również wspomnieć, że w tej wojnie walczył również, jako oficer i dowódca kompanii, wybitny Syn Ziemi Gręboszowskiej – późniejszy major i dowódca polskiej placówki na Westerplatte – Henryk Sucharski. Za bohaterską postawę w czasie walk z bolszewikami otrzymał order Virtuti Militari i Krzyż Waleczny”. Ks. infułat podkreślił, jak ważna również dzisiaj, jest jedność i współpraca ponad istniejącymi podziałami. Na koniec powiedział: „Niech tablica umieszczona na pomniku niepodległości tu w Gręboszowie będzie wyrazem nie tylko naszej wdzięcznej historycznej pamięci o bohaterach dawnych lat, ale niech mobilizuje nas współczesnych do naśladowania ich wiary i determinacji w walce z tym wszystkim, co chce osłabić ducha naszej narodowej tożsamości (…)”. Po uroczystej Eucharystii nastąpił przemarsz pod tablicę pamiątkową umieszczoną w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika powstałego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysty przemarsz uświetniły poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, jednostek OSP i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczucina pod batutą Jarosława Dzięgiela, wraz z solistką Gabrielą Sołtys. Ta część uroczystości rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Bogdan Bigos, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, który powitał wszystkich gości oraz mieszkańców Gminy Gręboszów, przybyłych na tą wyjątkową ceremonię. Ponadto wspomniał, że „Bitwa Warszawska określana „Cudem nad Wisłą” była jedną z 18 przełomowych bitew w historii świata. Niech ten dzień skłania nas wszystkich do głębokiej refleksji nad historią, kiedy składamy hołd tym wszystkim, którzy z wielkim poświęceniem walczyli o wolność i niepodległość Polski.” Wspomniał również, jak narodziła się idea ufundowania pamiątkowej tablicy: „Rok 2020 jest rokiem rocznicowym. W naszej Ojczyźnie podczas licznych wydarzeń patriotycznych, religijnych słyszymy w wystąpieniach nawiązywanie do szczególnego wydarzenia jakim jest stulecie Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”. Niezwykłe męstwo oraz ogromna wiara w ocalenie Ojczyzny okupiona została ogromem ofiar, także mieszkańców naszej gminy i okolic. Dla upamiętnienia bohaterskiej postawy naszych rodaków – powstała inicjatywa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej ufundowania tablicy. To wyraz wdzięczności naszym ojcom, dziadkom, którzy walcząc i ginąc za Ojczyznę zapłacili cenę najwyższą.” Wyraził również wdzięczność wszystkim fundatorom i osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: profesor Stanisław Koziara – członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, Zdzisław Kogut – zastępca wójta gminy Gręboszów, Jan Kowal – przedsiębiorca, prezes zarządu firmy „Vivento” oraz Bogdan Bigos – prezes Stowarzyszenia MZG. Aktu poświęcenia tablicy pamięci dokonali: ks. infułat Adam Kokoszka, ks. dr Ryszard Banach, ks. Wiesław Babiarz oraz ks. Marian Kujda. W imieniu samorządu gminy Gręboszów głos zabrał Zdzisław Kogut, który podziękował członkom Stowarzyszenia, za cenną inicjatywę i dar pamięci. Na zakończenie uroczystości, dla uczczenia pamięci i oddania czci obrońcom Ojczyzny z 1918 i 1920 roku, przedstawiciele samorządu gminy, powiatu i stowarzyszenia złożyli wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej oraz przed pomnikiem dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystość poprowadził Wiesław Lizak – dyrektor GCKiCz w Gręboszowie, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej. W uroczystościach wzięli udział m.in.: ks. infułat Adam Kokoszka, ks. dr Ryszard Banach, ks. Wiesław Babiarza – proboszcz parafii Gręboszów, ks. Marian Kujda – proboszcz parafii Borusowa, profesor Stanisław Koziara – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Andrzej Giza – członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego, Kazimierz Olearczyk – wójt gminy Bolesław, Krzysztof Korzec – wójt gminy Mędrzechów, Zdzisław Kogut – zastępca wójta gminy Gręboszów, Stanisław Świętek – dyrektor SG ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, Edyta Dąbroś – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gręboszów, Stanisław Dubiel, Wiesław Wytrwał, Franciszek Dymon – radni rady gminy Gręboszów, Jerzy Misterka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, Jan Kowal – prezes Zarządu Firmy „Vivento”, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, mieszkańcy gminy Gręboszów. Autorem projektu tablicy pamiątkowej jest Dominik Krawiec. Tablica została wykonana przez Pracownię Ślusarstwa Artystycznego „Arkadia” Rafał Kieć. Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, zaś fundatorami – członkowie stowarzyszenia. Partnerem wydarzenia było Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Zdjęcia z wydarzenia             Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.08.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe