Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,5 km/h
opady: 0,0 mm

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gręboszów

W dniach od 4 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Gmina Gręboszów realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gręboszów w 2023 r. cz. I”.

Prace związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianie azbestu wykonywała firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Złota 59, wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze zapytania ofertowego.
W ramach zadania odebrano od mieszkańców 45,44 Mg (tony) wyrobów zawierających azbest.

Wartość ogółem wykonanych prac w ramach zadania wyniosła 16 639,49 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Koszt kwalifikowany zadania: 11.667,00 zł, kwota dotacji ze środków NFOŚiGW 5.834,00 zł, kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie 4.294,00 zł.

 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gręboszów miniatura

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.12.2023 r.

W dniach od 4 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Gmina Gręboszów realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gręboszów w 2023 r. cz. I”. Prace związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianie azbestu wykonywała firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Złota 59, wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze zapytania ofertowego.W ramach zadania odebrano od mieszkańców 45,44 Mg (tony) wyrobów zawierających azbest. Wartość ogółem wykonanych prac w ramach zadania wyniosła 16 639,49 zł. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany zadania: 11.667,00 zł, kwota dotacji ze środków NFOŚiGW 5.834,00 zł, kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie 4.294,00 zł.             Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.12.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe