Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
8 grudnia
temperatura: 5°C
wiatr: 11,8 km/h
opady: 0,1 mm

VI Małopolski Konkursu Piosenki Angielskiej dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Jest to impreza oświatowa o zasięgu ponadregionalnym objęta honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Marszałka  Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Miechów.

 

REGULAMIN VI  MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

 

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie,

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej Nr 2,

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.

HONOROWY PATRONAT:

Małopolski Kurator Oświaty,

Marszałek Województwa Małopolskiego,

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów. 

PATRONAT JĘZYKOWY:

Szkoła Językowa „Hajek”

PATRONAT MEDIALNY:

Dziennik Polski, Wieści Miechowskie, Gazeta Miechowska, Głos Miechowski, Kurier Miechowski oraz Echo Miechowa.

CELE:

- prezentacja umiejętności językowych, wokalnych uczniów,

- propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,

- motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,

- propagowanie idei wspierania uzdolnień,

- promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

1. Konkurs odbędzie się w  24. i 25. listopada 2016r. o  godzinie 9.00 w Domu Kultury w Miechowie, ul. Racławicka 10.

2. Jest adresowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach: 

a) soliści   (24. listopada)

c) zespoły do czterech osób (25. listopada)

Każda szkoła może zgłosić tylko jedną reprezentację we wskazanej wyżej kategorii (albo solistę, albo zespół). W przypadku wyboru zespołu, podaje jego nazwę własną. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 wykonawców w każdej kategorii (decyduje kolejność zgłoszeń).

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie jednej piosenki w języku angielskim. Czas wykonania piosenki nie może przekroczyć 4 minut. 

4. Zgłoszenia do konkursu kończą się 31. października 2016r. (prosimy przestrzegać terminów zgłoszeń).

Karty zgłoszeń dostępne są na końcu regulaminu, który zamieszczony jest na stronie Szkoły Podstawowej Nr 2  www.sp2miechow.szkolnastrona.pl oraz CKiS www.ckis.miechow.eu

Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać drogą mailową:    jusza89@wp.pl

z dopiskiem VI MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

4. Harmonogram występów oraz wszelkie informacje związane z konkursem podane będą na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz CKiS-u. Kolejność występów podana przez organizatorów jest niezmienna. 

5. Uczestnicy zgłaszają się przynajmniej 30 min wcześniej przed występem z nośnikiem pen drive, płytką CD (dopuszczalne są tylko półplaybacki) lub własnym instrumentem. Podkład muzyczny dostarczają akustykowi 5 minut przed występem.

6.  Nie dopuszcza się występów a cappella.
7.  Jury ocenia poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

 

 

PROGRAM VI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

 

I. Cele:

- prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów,

- motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,

- propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,

- promowanie aktywności twórczej wśród dzieci młodzieży,

- propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego (szczegóły zawiera regulamin)

III. Zasady organizacji:

1. Konkurs odbywa się w określonym dniu i miejscu i ma charakter imprezy dwudniowej.

2. Konkurs jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach: 

a) soliści

b) zespoły do czterech osób

3. Zgłoszenie do konkursu  w terminie do 31. października 2016r.

4. Konkurs odbędzie się 24. i 25. listopada 2016r. o godz. 9:oo.

5. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz CKiS w terminie do 28. grudnia 2016r.

6. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami.

7. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

8. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.

9. Szczegółowych informacji udziela

Agnieszka Gajos – nauczyciel języka angielskiego

e-mail:  aga.maka@wp.pl

telefon: 888832838

IV. Ocena i nagrody:

1. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele języka angielskiego (w tym native speaker),  muzycy  i choreograf.

2. Jury oceniać będzie poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. W wyniku przesłuchań jury może przyznać:

- miejsca od 1-3 w obu kategoriach,

- wyróżnienia,

4. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają pamiątkę uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe.

V. Harmonogram konkursu:

8:00 - próby techniczne

9:00 - uroczyste rozpoczęcie imprezy przez Burmistrza Gminy i Miasta i organizatorów

9:15 - 13:30 - przesłuchania konkursowe według ustalonego harmonogramu

14:15 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

 

files/pliki/aktualnosci/2016/09wrzesien/VI MALOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ/web-mkpa-2016-plakat.jpg

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.09.2016 r.

Jest to impreza oświatowa o zasięgu ponadregionalnym objęta honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Marszałka  Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Miechów.   REGULAMIN VI  MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego   ORGANIZATORZY: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie, Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej Nr 2, Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. HONOROWY PATRONAT: Małopolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Małopolskiego, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów.  PATRONAT JĘZYKOWY: Szkoła Językowa „Hajek” PATRONAT MEDIALNY: Dziennik Polski, Wieści Miechowskie, Gazeta Miechowska, Głos Miechowski, Kurier Miechowski oraz Echo Miechowa. CELE: - prezentacja umiejętności językowych, wokalnych uczniów, - propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki, - motywowanie do rozwijania kompetencji językowych, - propagowanie idei wspierania uzdolnień, - promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów. 1. Konkurs odbędzie się w  24. i 25. listopada 2016r. o  godzinie 9.00 w Domu Kultury w Miechowie, ul. Racławicka 10. 2. Jest adresowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:  a) soliści   (24. listopada) c) zespoły do czterech osób (25. listopada) Każda szkoła może zgłosić tylko jedną reprezentację we wskazanej wyżej kategorii (albo solistę, albo zespół). W przypadku wyboru zespołu, podaje jego nazwę własną. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 wykonawców w każdej kategorii (decyduje kolejność zgłoszeń). 3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie jednej piosenki w języku angielskim. Czas wykonania piosenki nie może przekroczyć 4 minut.  4. Zgłoszenia do konkursu kończą się 31. października 2016r. (prosimy przestrzegać terminów zgłoszeń). Karty zgłoszeń dostępne są na końcu regulaminu, który zamieszczony jest na stronie Szkoły Podstawowej Nr 2  www.sp2miechow.szkolnastrona.pl oraz CKiS www.ckis.miechow.eu Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać drogą mailową:    jusza89@wp.pl z dopiskiem VI MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. 4. Harmonogram występów oraz wszelkie informacje związane z konkursem podane będą na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz CKiS-u. Kolejność występów podana przez organizatorów jest niezmienna.  5. Uczestnicy zgłaszają się przynajmniej 30 min wcześniej przed występem z nośnikiem pen drive, płytką CD (dopuszczalne są tylko półplaybacki) lub własnym instrumentem. Podkład muzyczny dostarczają akustykowi 5 minut przed występem. 6.  Nie dopuszcza się występów a cappella. 7.  Jury ocenia poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny. Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.     PROGRAM VI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.   I. Cele: - prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów, - motywowanie do rozwijania kompetencji językowych, - propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki, - promowanie aktywności twórczej wśród dzieci młodzieży, - propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów. II. Warunki uczestnictwa: 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego (szczegóły zawiera regulamin) III. Zasady organizacji: 1. Konkurs odbywa się w określonym dniu i miejscu i ma charakter imprezy dwudniowej. 2. Konkurs jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:  a) soliści b) zespoły do czterech osób 3. Zgłoszenie do konkursu  w terminie do 31. października 2016r. 4. Konkurs odbędzie się 24. i 25. listopada 2016r. o godz. 9:oo. 5. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz CKiS w terminie do 28. grudnia 2016r. 6. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami. 7. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 8. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek. 9. Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Gajos – nauczyciel języka angielskiego e-mail:  aga.maka@wp.pl telefon: 888832838 IV. Ocena i nagrody: 1. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele języka angielskiego (w tym native speaker),  muzycy  i choreograf. 2. Jury oceniać będzie poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny. 3. W wyniku przesłuchań jury może przyznać: - miejsca od 1-3 w obu kategoriach, - wyróżnienia, 4. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają pamiątkę uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe. V. Harmonogram konkursu: 8:00 - próby techniczne 9:00 - uroczyste rozpoczęcie imprezy przez Burmistrza Gminy i Miasta i organizatorów 9:15 - 13:30 - przesłuchania konkursowe według ustalonego harmonogramu 14:15 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.09.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe