Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

VI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 29 września 2015 roku

Nasz znak: OA.0052.6.15    Gręboszów, dnia 23.09.2015 r.

 ZAWIADOMIENIE

 Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./zwołuję VI Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 29 września 2015 r. (wtorek) o godz. 900   w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek  obrad :

 1. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
 4. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach :

a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 rok,  zmian w budżecie  Gminy Gręboszów na 2015 rok,

b) przejęcie od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na obszarze Gminy Gręboszów,

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gręboszów,

d) wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego Gminy Gręboszów.

e) zabezpieczenia środków na realizację zadania, pn.: ”Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1302K Ujście Jezuickie -Borusowa w miejscowości  Ujście Jezuickie – etap I”.

 1. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 3. 9. Zakończenie obrad.

 

 

Otrzymują:

 1. 1. Radni Rady – wszyscy,
 2. 2. Sołtysi,
 3. 3. Zaproszeni goście.

 

 

         

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz U. z 2013 r poz.594 z póżn.zm.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon   

Nasz znak: OA.0052.6.15    Gręboszów, dnia 23.09.2015 r.  ZAWIADOMIENIE  Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./zwołuję VI Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 29 września 2015 r. (wtorek) o godz. 900   w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek  obrad : 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach : a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 rok,  zmian w budżecie  Gminy Gręboszów na 2015 rok, b) przejęcie od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na obszarze Gminy Gręboszów, c) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gręboszów, d) wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego Gminy Gręboszów. e) zabezpieczenia środków na realizację zadania, pn.: ”Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1302K Ujście Jezuickie -Borusowa w miejscowości  Ujście Jezuickie – etap I”. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.     Otrzymują: 1. Radni Rady – wszyscy, 2. Sołtysi, 3. Zaproszeni goście.               Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz U. z 2013 r poz.594 z póżn.zm.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon   
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe