Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
piątek
7 października
temperatura: 9°C
wiatr: 4,8 km/h
opady: 0,0 mm

VI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 16 kwietnia 2019 roku

Nasz znak: OA.0002.6.2019       Gręboszów, dnia 11.04.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506/ zwołuję VI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 1500 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a) zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 rok,

 b) zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

 c) uchwalenia Statutu Gminy Gręboszów,

 d) ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”.

7. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Gręboszów.

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

 Marek Mosio                 

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania: 

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.04.2019 r.

Nasz znak: OA.0002.6.2019       Gręboszów, dnia 11.04.2019 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506/ zwołuję VI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 1500 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam.    Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:  a) zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2019 rok,  b) zarządzenia poboru podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,  c) uchwalenia Statutu Gminy Gręboszów,  d) ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Gręboszów”. 7. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Gręboszów. 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  Marek Mosio                      Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania:  Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.             Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.04.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe