Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

Wręczenie odznaczeń państwowych

W dniu 10 sierpnia 2020 r. podczas sesji Rady Gminy Gręboszów miało miejsce uroczyste wręczenie Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Urzędu Gminy w Gręboszowie. Odznaczenia zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej w marcu br. i ich wręczenie planowane było w maju, kiedy to przypadała 30. rocznica funkcjonowania samorządów w obecnym kształcie, jednak ze względu na pandemię uroczystość przesunęła się w czasie.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została Anna Loraj Inspektor ds. budżetowych w UG która posiada 39. staż pracy zawodowej, z czego ostatnie 24 lata przepracowała w Urzędzie Gminy, a wcześniej przez 15 lat pracowała w Instytucie Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – PIB Rejonowy Zakład Doświadczalny w Borusowej, jako referent ds. finansowych.

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została Bożena Furgał Skarbnik Gminy która posiada 23. staż pracy zawodowej. Od  maja 2005 r. zatrudniona w UG Gręboszów, a od 30.6.2005 r. powołana została na stanowisko Skarbnika Gminy. Wcześniej była zatrudniona w różnych instytucjach, także w Domu Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych jako główna księgowa (od 2001 r.).

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony został Grzegorz Kilian Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, posiadający 17. staż pracy zawodowej. Od 6.2007 r. zatrudniony w UG Gręboszów jako Z-ca Kierownika USC, a od 5.2018 r. dodatkowo jako Inspektor Ochrony Danych, a wcześniej jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Poprzednio przez ok. 5 lat pracował w Urzędzie Gminy Bolesław prowadząc sprawy wojskowo-obronne i Obrony Cywilnej. Komórka organizacyjna którą obecnie kieruje, prowadzi m.in. sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych.

W imieniu Prezydenta RP, odznaczeniami udekorował w/w pracowników Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski, w asyście Wiesława Krajewskiego posła na Sejm RP, Marka Mosio Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów, Edyty Dąbroś Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Gręboszów oraz Zdzisława Koguta Sekretarza Gminy.

W swoich wystąpieniach, tak Zbigniew Starzec, jak i Wiesław Krajewski odwołując się do etosu pracy urzędników samorządowych, złożyli życzenia dalszej owocnej pracy zawodowej oraz satysfakcji. Od uczestników sesji, odznaczeni otrzymali brawa na stojąco oraz indywidualne gratulacje w późniejszych rozmowach.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak, Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.08.2020 r.

W dniu 10 sierpnia 2020 r. podczas sesji Rady Gminy Gręboszów miało miejsce uroczyste wręczenie Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Urzędu Gminy w Gręboszowie. Odznaczenia zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej w marcu br. i ich wręczenie planowane było w maju, kiedy to przypadała 30. rocznica funkcjonowania samorządów w obecnym kształcie, jednak ze względu na pandemię uroczystość przesunęła się w czasie. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została Anna Loraj Inspektor ds. budżetowych w UG która posiada 39. staż pracy zawodowej, z czego ostatnie 24 lata przepracowała w Urzędzie Gminy, a wcześniej przez 15 lat pracowała w Instytucie Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – PIB Rejonowy Zakład Doświadczalny w Borusowej, jako referent ds. finansowych. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została Bożena Furgał Skarbnik Gminy która posiada 23. staż pracy zawodowej. Od  maja 2005 r. zatrudniona w UG Gręboszów, a od 30.6.2005 r. powołana została na stanowisko Skarbnika Gminy. Wcześniej była zatrudniona w różnych instytucjach, także w Domu Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych jako główna księgowa (od 2001 r.). Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony został Grzegorz Kilian Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, posiadający 17. staż pracy zawodowej. Od 6.2007 r. zatrudniony w UG Gręboszów jako Z-ca Kierownika USC, a od 5.2018 r. dodatkowo jako Inspektor Ochrony Danych, a wcześniej jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Poprzednio przez ok. 5 lat pracował w Urzędzie Gminy Bolesław prowadząc sprawy wojskowo-obronne i Obrony Cywilnej. Komórka organizacyjna którą obecnie kieruje, prowadzi m.in. sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych. W imieniu Prezydenta RP, odznaczeniami udekorował w/w pracowników Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski, w asyście Wiesława Krajewskiego posła na Sejm RP, Marka Mosio Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów, Edyty Dąbroś Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Gręboszów oraz Zdzisława Koguta Sekretarza Gminy. W swoich wystąpieniach, tak Zbigniew Starzec, jak i Wiesław Krajewski odwołując się do etosu pracy urzędników samorządowych, złożyli życzenia dalszej owocnej pracy zawodowej oraz satysfakcji. Od uczestników sesji, odznaczeni otrzymali brawa na stojąco oraz indywidualne gratulacje w późniejszych rozmowach.   Zdjęcia z wydarzenia             Opracowanie: Wiesław Lizak, Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.08.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe