Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
środa
28 września
temperatura: 11°C
wiatr: 11,2 km/h
opady: 0,0 mm

Wybory do Izb Rolniczych

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Dąbrowskim.pdf

Obwieszczenie Komisji Wyborczej nr 62 w Gręboszowie w sprawie miejsca głosowania.pdf

Obwieszczenie Komisji Okręgowej w Gręboszowie w sprawie kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.pdf

Uchwała Nr 6 z dnia 12 maja 2015 r. Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Gręboszowie w sprawie listy kandydatów w Okręgu Wyborczym Nr 62 w Gręboszowie.pdf

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gręboszowie o wyłożeniu do wglądu listy Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania.pdf

Uchwała Nr 1 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Gręboszowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji.pdf

Uchwała Nr 2 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Gręboszowie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji.pdf

Uchwała Nr 3 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Gręboszowie w sprawie wyboru Sekretarza Komisji.pdf

Uchwała Nr 4 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Gręboszowie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.pdf

Uchwała Nr 5 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Gręboszowie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie komisji i siedzibie.pdf

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gręboszowie.pdf

 

 

W kwietniu 2015 r. kończy się obecna kadencja izb rolniczych. W dniu 25 listopada 2014 r. KRIR podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych wyznaczając termin wyborów na dzień 31 maja 2015 r. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

 

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych:

 • najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r. podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
 • najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby
 • najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r. sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej
 • najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r. powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej
 • najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r. przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
 • najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r. podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe
 • najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r. zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania
 • najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r. powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
 • najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r. udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
 • najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r. podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych
 • do godz. 24:00
 • 30 maja 2015 r. dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
 • do godz. 24:00
 • 30 maja 2015 r. przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym
 • godz. 8:00-18:00
 • 31 maja 2015 r. GŁOSOWANIE
 • najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r. zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby
 • najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r. zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

 

 

Do Pobrania:

1. Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.11.2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.pdf
2. Załącznik do uchwały nr 9/2014 - terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.pdf
3. Uchwała nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 01.12.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.doc

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2015/01styczen/Wybory do Izb Rolniczych/Plakata 2.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2015/01styczen/Wybory do Izb Rolniczych/Plakat 1.JPG

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.01.2015 r.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Dąbrowskim.pdf Obwieszczenie Komisji Wyborczej nr 62 w Gręboszowie w sprawie miejsca głosowania.pdf Obwieszczenie Komisji Okręgowej w Gręboszowie w sprawie kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.pdf Uchwała Nr 6 z dnia 12 maja 2015 r. Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Gręboszowie w sprawie listy kandydatów w Okręgu Wyborczym Nr 62 w Gręboszowie.pdf Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gręboszowie o wyłożeniu do wglądu listy Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania.pdf Uchwała Nr 1 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Gręboszowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji.pdf Uchwała Nr 2 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Gręboszowie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji.pdf Uchwała Nr 3 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Gręboszowie w sprawie wyboru Sekretarza Komisji.pdf Uchwała Nr 4 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Gręboszowie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.pdf Uchwała Nr 5 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 62 w Gręboszowie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie komisji i siedzibie.pdf Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gręboszowie.pdf     W kwietniu 2015 r. kończy się obecna kadencja izb rolniczych. W dniu 25 listopada 2014 r. KRIR podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych wyznaczając termin wyborów na dzień 31 maja 2015 r. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.   Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych: najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r. podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r. sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r. powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r. przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r. podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r. zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r. powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r. udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r. podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych do godz. 24:00 30 maja 2015 r. dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej do godz. 24:00 30 maja 2015 r. przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym godz. 8:00-18:00 31 maja 2015 r. GŁOSOWANIE najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r. zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r. zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia     Do Pobrania: 1. Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.11.2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.pdf 2. Załącznik do uchwały nr 9/2014 - terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.pdf 3. Uchwała nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 01.12.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.doc                 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.01.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe