Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

Wybory w Gminie Gręboszów - Poznaliśmy Pierwszych Radnych

Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie, w dniu 11 marca zakończyła rejestrację kandydatów na radnych do Rady Gminy Gręboszów. W pierwszym terminie, tj. do dnia 4 marca, trzy komitety wyborcze zgłosiły łącznie 23 kandydatury do 15-osobowej rady. Ponieważ w 8 okręgach wyborczych zgłoszono tylko po jednym kandydacie, GKW wyznaczyła dodatkowy termin na zgłaszanie kolejnych kandydatów, Termin ten upłynął właśnie 11 marca, a uprawnione komitety nie zgłosiły żadnych dodatkowych kandydatur. Tym samym, poznaliśmy 8 radnych Rady Gminy w kolejnej kadencji 2024 – 2029. W obwodach gdzie zostali zgłoszeni, wybory na radnych w dniu 7 kwietnia, nie będą już prowadzone. Radnymi będą:

  1. Wytrwał Wiesław Andrzej - okręg nr 1,
  2. Misterka Emilia Urszula - okręg nr 2,
  3. Moryl Paweł Grzegorz - okręg nr 3,
  4. Polanowski Piotr Paweł - okręg nr 8,
  5. Jedynak Wioletta Alicja - okręg nr 9,
  6. Dymon Krzysztof Tomasz - okręg nr 10,
  7. Koziara Tomasz Rafał - okręg nr 11,
  8. Boroniec Andrzej - okręg nr 15.

Także w dniu 11 marca, do Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie, wpłynęło zgłoszenie kandydata na Wójta Gminy Gręboszów, złożone przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Gręboszów – Kandydata Na Wójta Krzysztofa Gila. Komitet ten, jako kandydata zgłosił Krzysztofa Karola Gila, dotychczasowego Wójta Gminy Gręboszów. Termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów upływa w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 1600.

 

 

Kandydaci zgłoszeni do Rady Gminy Gręboszów

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.03.2024 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Gręboszowie, w dniu 11 marca zakończyła rejestrację kandydatów na radnych do Rady Gminy Gręboszów. W pierwszym terminie, tj. do dnia 4 marca, trzy komitety wyborcze zgłosiły łącznie 23 kandydatury do 15-osobowej rady. Ponieważ w 8 okręgach wyborczych zgłoszono tylko po jednym kandydacie, GKW wyznaczyła dodatkowy termin na zgłaszanie kolejnych kandydatów, Termin ten upłynął właśnie 11 marca, a uprawnione komitety nie zgłosiły żadnych dodatkowych kandydatur. Tym samym, poznaliśmy 8 radnych Rady Gminy w kolejnej kadencji 2024 – 2029. W obwodach gdzie zostali zgłoszeni, wybory na radnych w dniu 7 kwietnia, nie będą już prowadzone. Radnymi będą: Wytrwał Wiesław Andrzej - okręg nr 1, Misterka Emilia Urszula - okręg nr 2, Moryl Paweł Grzegorz - okręg nr 3, Polanowski Piotr Paweł - okręg nr 8, Jedynak Wioletta Alicja - okręg nr 9, Dymon Krzysztof Tomasz - okręg nr 10, Koziara Tomasz Rafał - okręg nr 11, Boroniec Andrzej - okręg nr 15. Także w dniu 11 marca, do Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie, wpłynęło zgłoszenie kandydata na Wójta Gminy Gręboszów, złożone przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Gręboszów – Kandydata Na Wójta Krzysztofa Gila. Komitet ten, jako kandydata zgłosił Krzysztofa Karola Gila, dotychczasowego Wójta Gminy Gręboszów. Termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów upływa w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 1600.     Kandydaci zgłoszeni do Rady Gminy Gręboszów       Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.03.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe