Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

Wyniki Referendum w Gminie Gręboszów

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania: 2953

Liczba kart ważnych: 156

Liczba wysłanych pakietów wyborczych: 0

Frekwencja w Gminie Gręboszów 5,28 %

 

 

Kod

Nazwa jednostki

Nr

Liczba uprawnionych

Liczba kart ważnych

Frekwencja (%)

120403

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie
Gręboszów 143
33-260 Gręboszów

1

933

55

 

5.89 %

120403

Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej
Borusowa 106
33-260 Gręboszów

2

636

43

 

6.76 %

120403

Budynek Byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej
Wola Żelichowska 6
33-260 Gręboszów

3

674

27

 

4.01 %

120403

Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim
Ujście Jezuickie 95
33-260 Gręboszów

4

710

31

 

4.37 %

 

 

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Kod

Nazwa jednostki

Nr

Liczba uprawnionych

Ważne głosy

Głosy oddane na "tak"

% "tak"

% "nie"

Głosy oddane na "nie"

120403

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie
Gręboszów 143
33-260 Gręboszów

1

933

54

35

64.81 %

35.19 %

19

120403

Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej
Borusowa 106
33-260 Gręboszów

2

636

43

33

76.74 %

23.26 %

10

120403

Budynek Byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej
Wola Żelichowska 6
33-260 Gręboszów

3

674

26

18

69.23 %

30.77 %

8

120403

Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim
Ujście Jezuickie 95
33-260 Gręboszów

4

710

30

24

80.00 %

20.00 %

6

 

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Kod

Nazwa jednostki

Nr

Liczba uprawnionych

Ważne głosy

Głosy oddane na "tak"

% "tak"

% "nie"

Głosy oddane na "nie"

120403

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie
Gręboszów 143
33-260 Gręboszów

1

933

53

16

30.19 %

69.81 %

37

120403

Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej
Borusowa 106
33-260 Gręboszów

2

636

43

10

23.26 %

76.74 %

33

120403

Budynek Byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej
Wola Żelichowska 6
33-260 Gręboszów

3

674

26

3

11.54 %

88.46 %

23

120403

Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim
Ujście Jezuickie 95
33-260 Gręboszów

4

710

30

3

10.00 %

90.00 %

27

 

 

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Kod

Nazwa jednostki

Nr

Liczba uprawnionych

Ważne głosy

Głosy oddane na "tak"

% "tak"

% "nie"

Głosy oddane na "nie"

120403

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie
Gręboszów 143
33-260 Gręboszów

1

933

52

47

90.38 %

9.62 %

5

120403

Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej
Borusowa 106
33-260 Gręboszów

2

636

43

38

88.37 %

11.63 %

5

120403

Budynek Byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej
Wola Żelichowska 6
33-260 Gręboszów

3

674

26

21

80.77 %

19.23 %

5

120403

Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim
Ujście Jezuickie 95
33-260 Gręboszów

4

710

30

27

90.00 %

10.00 %

3

 

 

 

Źródło: http://referendum2015.pkw.gov.pl

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.09.2015 r.

Zbiorcze statystyki głosowania Liczba uprawnionych do głosowania: 2953 Liczba kart ważnych: 156 Liczba wysłanych pakietów wyborczych: 0 Frekwencja w Gminie Gręboszów 5,28 %     Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%) 120403 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie Gręboszów 143 33-260 Gręboszów 1 933 55   5.89 % 120403 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej Borusowa 106 33-260 Gręboszów 2 636 43   6.76 % 120403 Budynek Byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej Wola Żelichowska 6 33-260 Gręboszów 3 674 27   4.01 % 120403 Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim Ujście Jezuickie 95 33-260 Gręboszów 4 710 31   4.37 %     Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" % "nie" Głosy oddane na "nie" 120403 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie Gręboszów 143 33-260 Gręboszów 1 933 54 35 64.81 % 35.19 % 19 120403 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej Borusowa 106 33-260 Gręboszów 2 636 43 33 76.74 % 23.26 % 10 120403 Budynek Byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej Wola Żelichowska 6 33-260 Gręboszów 3 674 26 18 69.23 % 30.77 % 8 120403 Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim Ujście Jezuickie 95 33-260 Gręboszów 4 710 30 24 80.00 % 20.00 % 6   Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" % "nie" Głosy oddane na "nie" 120403 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie Gręboszów 143 33-260 Gręboszów 1 933 53 16 30.19 % 69.81 % 37 120403 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej Borusowa 106 33-260 Gręboszów 2 636 43 10 23.26 % 76.74 % 33 120403 Budynek Byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej Wola Żelichowska 6 33-260 Gręboszów 3 674 26 3 11.54 % 88.46 % 23 120403 Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim Ujście Jezuickie 95 33-260 Gręboszów 4 710 30 3 10.00 % 90.00 % 27     Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" % "nie" Głosy oddane na "nie" 120403 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie Gręboszów 143 33-260 Gręboszów 1 933 52 47 90.38 % 9.62 % 5 120403 Budynek Byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej Borusowa 106 33-260 Gręboszów 2 636 43 38 88.37 % 11.63 % 5 120403 Budynek Byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej Wola Żelichowska 6 33-260 Gręboszów 3 674 26 21 80.77 % 19.23 % 5 120403 Gabinet Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim Ujście Jezuickie 95 33-260 Gręboszów 4 710 30 27 90.00 % 10.00 % 3       Źródło: http://referendum2015.pkw.gov.pl Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.09.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe